Vægundersøgelse

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører leverer ingeniørrådgivning i forbindelse med undersøgelse om en væg er bærende, stabiliserende eller om det er en let skillevæg. Vi er specialister i konstruktioner og kan hjælpe dig med dit næste byggeprojekt.

Thomas Madsen

Thomas Madsen

Tilbudsansvarlig
Tlf: +45 7196 9993
E-mail: thm@abclausen.dk

Specialister i bærende konstruktioner

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er specialister i bærende konstruktioner med erfaring inden for både nybyggeri, renovering og ombygning. Vi leverer de statiske beregninger og tegninger i forbindelse med nedrivning af bindingsværk. Alle beregninger kvalitetssikres gennem intern kontrol og er desuden forsikrede gennem professionel rådgiveransvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S. Således kan beregningerne danne grundlag for en evt. byggetilladelse og selve byggearbejdet.

Hvordan foregår vægundersøgelsen?

AB Clausen A/S udfører undersøgelsen af væggen. I tilbuddet inkluderer vi telefonisk gennemgang gratis. Du kan med fordel få udarbejdet et ansvarstagende notat for kr. 1780,- ekskl. moms. Notatet stiller dig optimalt som bygherre ved fjernelse af væggen, da dette dækkes af AB Clausens professionelle rådgiverforsikring. Prisen forudsætter, at de nødvendige konstruktionstegninger er fremskaffet af bygherren.

Når vurderingen er overstået, vil du, hvis væggen er en let skillevæg modtage et vurderingsnotat, som redegør for dette. Som udgangspunkt leverer vi notatet inden for 3 arbejdsdage. Informer os gerne, såfremt din byggesag haster, så skal vi se, hvad vi kan gøre for at fremskynde leveringstiden.

Viser det sig, at der er tale om en bærende eller stabiliserende væg, skal der laves et ingeniørprojekt, før væggen fjernes. I så fald vil du blive kontaktet af en af vores rådgivende ingeniører, som informerer dig om dette og vil være i dialog om en eventuel fremadrettet løsning.

River du en bærende/stabiliserende væg ned uden undersøgelser og beregninger, kan der opstå revner, sætningsskader og i værste fald kan huset styrte sammen. En vægundersøgelse er derfor vigtig, så der bliver taget de rigtige forholdregler, inden væggen rives ned.

Hvilken type væg er der tale om?

Bærende væg

En bærende væg kan fx være opført i mursten eller beton. At den er bærende betyder, at en anden konstruktion belaster væggen. Det kan fx være en etageadskillelse, en overliggende tung væg eller en tagkonstruktion. Såfremt væggen er bærende, skal der altid laves en konstruktion, inden væggen fjernes. Dette gælder også, hvis det blot er en lille del af væggen, som ønskes fjernet – fx i forbindelse med et nyt dørhul. Du kan læse mere om ingeniørberegninger til nedrivning af bærende vægge.

Stabiliserende væg

En stabiliserende væg afstiver huset og modstår samtidig vindtrykket. Et par tommelfingerregler om stabiliserende vægge er:

  • Både ydervægge og indervægge kan være stabiliserende
  • Indvendige stabiliserende vægge står typisk vinkelret på ydervægge
  • En bærende væg er altid stabiliserende, hvorimod en stabiliserende væg ikke nødvendigvis er bærende

Hvis væggen er stabiliserende, kræver det en stabilitetsberegning, før væggen fjernes. Stabilitetsberegningen viser hvor meget af væggen, der kan fjernes, uden at der risikeres skader på bygningen.

Let skillevæg

Hvis væggen lyder hul, er det typisk en let skillevæg. En let skillevæg vil typisk være 7-8 cm tyk, og den er som regel ikke bærende. Vægge, der hverken er stabiliserende eller bærende, kan fjernes uden yderligere tiltag. Dog skal el-installationerne tjekkes.

Generel information omkring vægundersøgelse

Det kræver ofte en vægundersøgelse, inden du kan fjerne en væg. undersøgelsen skal klarlægge, hvilken type væg, der er med at gøre, og dermed hvilke beregninger, der skal udarbejdes. Der er 3 typer vægge:

  • Bærende vægge
  • Stabiliserende vægge
  • Let skillevæg – hverken bærende eller stabiliserende

AB Clausen kan oftest vurdere, hvilken kategori din væg hører under ud fra konstruktionstegningerne af huset. Hvis dit hus er opført i fx beton i stedet for mursten, kan det dog kræve flere undersøgelser, da huset kan være båret på en anden måde.

Vi anbefaler at søge rådgivning hos en ingeniør for at undersøge, hvilken kategori væggen hører under. AB Clausen A/S kan undersøge om væggen er bærende/stabiliserende, samt hvorvidt den kan fjernes uden yderligere tiltag.

Skal vi hjælpe dig?

Vi starter altid med en indledende, uforpligtende samtale, hvor du får mulighed for at høre nærmere om hvordan AB Clausen kan hjælpe dig videre med dit projekt.

Kontakt os for mere viden om nedrivning af bindingsværk eller vores andre ydelser på mail@abclausen.dkeller på telefon 3030 8080. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Madsen

Thomas Madsen

Tilbudsansvarlig
Tlf: +45 7196 9993
E-mail: thm@abclausen.dk