Understøbning af fundament

I AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S leverer vi ingeniørrådgivning i forbindelse med understøbning af fundament. Vi er specialister i bærende konstruktioner og kan hjælpe dig med dit næste projekt, uanset om du er privat- eller erhvervskunde.

Kristian H. Valentin

Markedsansvarlig
E-mail: khv@abclausen.dk

Professionel byggerådgivning

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er specialister i bærende konstruktioner med erfaring inden for både nybyggeri, renovering og ombygning. Vi leverer de statiske beregninger og tegninger i forbindelse med understøbning af fundament. Alle beregninger kvalitetssikres gennem intern kontrol og er desuden forsikrede gennem professionel rådgiveransvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S. Således kan beregningerne danne grundlag for en evt. byggetilladelse og selve byggearbejdet.

Hvordan understøbes fundamentet?

Når et eksisterende fundament skal understøbes, graves det ud, og der støbes et nyt fundament under det gamle, som står på bæredygtig jord.

I forbindelse med understøbning af fundament skal de geotekniske forhold undersøges. Undersøgelsen skal blandt andet belyse jordens sammensætning, bæreevne samt grundvandsforhold. Hvis der allerede eksisterer jordbundsundersøgelser, kan disse ligge til grund for beregning af fundamentet.

Herudover skal du have ingeniører til at udarbejde statiske beregninger og lave en understøbningsplan. Udstøbningsplanen er en detaljeret udførelsesvejledning af, hvorledes arbejdet sikkert og forsvarligt skal udføres. Her deles fundamentunderstøbningerne op i nøje udvalgte støbeafsnit, således at sætningsskader under arbejdsprocessen undgås.

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har erfaring med understøbning af fundamenter for parcelhuse samt etageejendomme, og vi kan tilbyde både jordbundsundersøgelser og statiske beregninger i forbindelse med understøbning af fundamenter.

Hvorfor understøbe et fundament?

Der kan være flere grunde til at understøbe fundamenter:

  • En øget belastning på eksisterende fundamenter
  • I forbindelse med udgravning af kælder
  • Sætningsskader

Hvis der er en øget belastning på det eksisterende fundament grundet udbygningsarbejder, som gør, at det ikke kan holde, vil man understøbe det. Ved projekter, hvor en eksisterende bygning udbygges med én eller flere etager, skal fundamenternes bæreevne altid undersøges. Hvis det viser sig nødvendigt, udarbejdes et projekt for forstærkning og understøbning af bygningens fundament.

Der vil oftest være behov for at understøbe fundamenter ved projekter, hvor kældergulve skal sænkes. Udgravning og sænkning af kældergulve kan både skyldes ønsket om at isolere under gulvet, eller ønsket om at øge loftshøjden.

I ældre boliger oplever man ofte, at fuger og murværket er revnet. Dette skyldes normalt, at jorden over tid sætter sig ujævnt og påvirker fundamenterne langs bygningen. Her kan der være behov for at forstærke bygningens fundamenter lokalt, således at forskydningerne standses.

http://abclausen.dk/ydelser/privat/hvad-siger-kunderne/

Det siger vores kunder

Vi sætter en ære i at levere en høj kvalitet og yde en god kundeservice. Fundamentet for vores forretning er tilfredse og glade kunder og vi er altid åbne for at forbedre vores services. Læs, hvad vores kunder siger om os.

AB Clausen

Skal vi tale sammen?

Vi starter altid med en indledende, uforpligtende samtale, hvor du får mulighed for at høre nærmere om hvordan AB Clausen kan hjælpe dig videre med dit projekt.

Ombygning og tilbygning

Om AB Clausen

Vi er 100% fokuseret på konstruktioner. Dette fokus gør til gengæld, at vi arbejder bredt med konstruktioner inden for såvel nybyggeri, renovering og konvertering. Læs mere om AB Clausen A/S.

Skal vi hjælpe dig?

Vil du høre mere om vores arbejde med understøbning af fundament, kan du kontakte os på mail@abclausen.dk eller på telefon 3030 8080. Vi har mange gode erfaringer med understøbning af fundamenter, og vi kan derfor besvare de fleste spørgsmål herom.

Vi starter altid med en indledende, uforpligtende samtale, hvor du får mulighed for at høre nærmere om hvordan AB Clausen kan hjælpe dig videre med dit projekt.

Kristian H. Valentin

Markedsansvarlig
E-mail: khv@abclausen.dk