NY ETAGE – FØRSTE SAL

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er specialister i bærende konstruktioner. Overvejer du at udvide dit boligareal med en førstesal? I AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S kan vi hjælpe dig med ingeniørrådgivning i forbindelse med etablering af ny etage.

Kristian H. Valentin

Markedsansvarlig
E-mail: khv@abclausen.dk

Etablering af ny etage

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er specialister i bærende konstruktioner med erfaring inden for både nybyggeri, renovering og ombygning. Vi undersøger og beregner, om husets ydermure og fundament kan bære den ekstra vægt fra en ny etage, eller om det bliver nødvendigt at forstærke fundamenterne og væggene. Alle beregninger kvalitetssikres gennem intern kontrol og er desuden forsikrede gennem professionel rådgiveransvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S. Således kan beregningerne danne grundlag for en evt. byggetilladelse og selve byggearbejdet.

Vi varetager alle ingeniørydelser

AB Clausen A/S varetager alle ingeniørydelser i forbindelse med etablering af en ny etage. Vi kan via vores samarbejdspartnere rådgive fra første skitse til sidste gennemgang ved afleveringen af det færdige byggeri. AB Clausen A/S tilbyder først og fremmest at undersøge, om jordbunden kan optage lasten fra det nye byggeri, samt om huset kan bære en første sal. Dette konkluderes, inden selve projektet påbegyndes. De fleste huse er opført med bærende vægge, der kan bære belastningen fra en ny første sal, men for at undgå fremtidige skader på huset bør dette kontrolleres, inden man går videre med projektet.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

http://abclausen.dk/ydelser/privat/hvad-siger-kunderne/

Det siger vores kunder

Vi sætter en ære i at levere en høj kvalitet og yde en god kundeservice. Fundamentet for vores forretning er tilfredse og glade kunder og vi er altid åbne for at forbedre vores services. Læs, hvad vores kunder siger om os.

AB Clausen

Skal vi tale sammen?

Vi starter altid med en indledende, uforpligtende samtale, hvor du får mulighed for at høre nærmere om hvordan AB Clausen kan hjælpe dig videre med dit projekt.

Ombygning og tilbygning

Om AB Clausen

Vi er 100% fokuseret på konstruktioner. Dette fokus gør til gengæld, at vi arbejder bredt med konstruktioner inden for såvel nybyggeri, renovering og konvertering. Læs mere om AB Clausen A/S.

1. Skitseprojekt

Inddragelse af en arkitekt tidligt i projektet er en god ide for at tale om muligheder og et groft økonomisk skøn. Arkitekten kan herefter udarbejde skitser for 1. sals projektet. Arkitekten vil i samarbejde med AB Clausen vurdere, om huset og jorden kan bære en 1. sal. Vi anbefaler altid, at der laves en jordbundsundersøgelse.

2. Myndighedsprojekt

Her sker optegning af projektet, som danner grundlag for byggetilladelsen. Her udarbejdes varmetabsberegning samt alle de nødvendige dokumenter for 1. salen. I denne fase indhentes byggetilladelsen enten af dig selv, AB Clausen eller arkitekten.

3. Hovedprojekt

Hovedprojektet fastlægger førstesalsprojektet entydigt og med en detaljeringsgrad, der kan danne grundlag for byggetilladelsens betingelser, udbud, aftaler og udførelse. Hovedprojektet er en viderebearbejdning af myndighedsprojektet med ingeniørprojekt / konstruktionsprojekt. Dette indeholder de nødvendige statiske beregninger, beskrivelse samt detaljetegninger, der bruges til at sende ud til håndværkerne. Således informeres håndværkerne om, hvordan første sals projektet skal bygges.

I denne fase udarbejder arkitekten de nødvendige udbudsdokumenter med kontrakter og sendes ud til 3-4 udvalgte håndværkere. Håndværkerne udvælges i samråd mellem dig og arkitekten. Arkitekten stiller sin rådgivning tilgængelig, indtil en entreprenør findes, og kontrakten underskrives. Med en gennemført udarbejdet kontrakt vil du som bygherre stå stærkt i hele byggeprocessen.

4. Udførelse

AB Clausen A/S kan yderligere stå for koordinering af byggeprocessen. Undervejs i byggeriet afholdes tilsyn og byggemøder. Når entreprenøren er færdig, kaldes der til afleveringsforretning. Efter aflevering får entreprenøren en samlet rapport over eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres.

Priser på etablering af første sal

Prisen for AB Clausens ydelser i forbindelse med etablering af en førstesal afhænger af, hvor kompliceret bygningen er samt detaljeringsgraden af det eksisterende projektmateriale. Der udregnes derfor et særskilt tilbud på alle opgaver hos AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S.

Entreprenørudgifterne starter typisk fra kr. 12.000 – 15.000 pr. kvadratmeter inkl. moms på en ny 1. sal. Prisen afhænger af, hvilke rum du vil have på 1. salen – badeværelse og køkken er dyrere pr. kvadratmeter. Der er en del ”gør det selv” arbejde for den indvendige færdiggørelse, som kan reducere den samlede udgift.

Vi stiller gerne gratis op til et møde på vores kontor for uddybning/afklaring af mulighederne.

Kristian H. Valentin

Markedsansvarlig
E-mail: khv@abclausen.dk