Ingeniørrådgivning

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S yder ingeniørrådgivning i forbindelse med konstruktionsprojekter. Vi fungerer som uvildige rådgivere og er blandt kunder og samarbejdspartnere kendt for vores høje kvalitetsbevidsthed og serviceniveau.
Alle kan få ingeniørrådgivning hos os – lige fra den private boligejer til erhvervsdrivende, entreprenører, kommuner og arkitekter. Så står du over for et byggeprojekt, hvortil du skal bruge et rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde statiske beregninger eller anden rådgivning, så kan AB Clausens ingeniører altid hjælpe dig. Du kan indhente et gratis og uforpligtende tilbud her.

Ingeniørrådgivning for den private boligejer

AB Clausen har mange erfaringer med at yde ingeniørrådgivning til private boligejere. Vi er eksperter i at udarbejde de nødvendige beregninger og tegninger i forbindelse med:

 • Nybyggeri
 • Tilbygninger – fx etablering af en kvist eller førstesal
 • Ombygninger – fx ændring i bærende konstruktioner eller nedrivning af bærende vægge

Vi tilbyder en lang række ydelser i forbindelse med konstruktionsprojekter såsom statiske beregninger til nedrivning af væg, spærberegninger og meget mere. Du kan læse om alle vores ydelser under menufeltet ”Privat” øverst på siden.

AB Clausens ingeniørydelser består som regel af besigtigelse samt udarbejdelse af ingeniørberegninger og konstruktionstegninger. Hertil kan vi hjælpe med ansøgning om byggetilladelse. Ønsker du rådgivning fra en ingeniør gennem hele byggeprocessen, kan vi via vores samarbejdspartnere rådgive fra første skitse til sidste gennemgang ved afleveringen af det færdige byggeri.

I AB Clausen arbejder vi hele tiden på at optimere vores processer, så du som kunde og bygherre får leveret dit produkt hurtigst muligt til den bedst mulige pris.

Ingeniørrådgivning for erhvervsdrivende, entreprenører, kommuner og arkitekter

AB Clausen har speciale i byggerådgivning og teknisk rådgivning. Vi projekterer i stort set alle materialer som fx stål, beton, træ og aluminium, og vi har erfaring med små som store byggeprojekter:

 • Enfamiliehuse
 • Flerfamiliehuse
 • Halbyggeri
 • Institutioner
 • Skoler
 • Havnebyggeri
 • Kraner
 • Flydebroer
 • Gaffeltrucks
 • Elevatorkabiner
 • Støjværn
 • Master
 • M.m.

Vi tror på, at et fagligt fokus og specialisering skaber merværdi for vores kunder. Via faste specialiserede samarbejdspartnere kan vi løfte alle ingeniørfag med AB Clausen som projekteringsleder. På den måde skal du som kunde kun indgå aftale med én rådgiver – og vi sørger for resten. Herfra løses alle opgaver af specialister.

I tæt samarbejde med jer har vores konstruktionsingeniører fokus på at skabe merværdi og optimere det enkelte projekt. Så vælger I AB Clausen A/S som samarbejdspartner til jeres byggeprojekt, så sørger vi for, at I får en direkte kontaktperson her hos os. Alle vores konstruktionsingeniører går højt op i kvalitet og sørger altid for, at projektet hverken er over- eller underdimensioneret. Skal vi samarbejde omkring større projekter, nedsætter vi et stærkt team af projektleder, konstruktionsingeniører og tekniske tegnere.

Vores fokuserede indsats betyder, at vi i dag er et ingeniørfirma med et team af fagligt dygtige konstruktionsingeniører, der dagligt arbejder med trimmet projektering og løser alle størrelser konstruktionsopgaver. I en tid, hvor rådgivende ingeniørfirmaer og resten af branchen generelt har mangel på konstruktionsingeniører, mærker vi, at vores fokus tiltrækker de dygtigste konstruktionsingeniører. Vi er stolte af, at vi kontinuerligt modtager uopfordrede henvendelser fra konstruktionsingeniører, der vil være en del af vores team.

Ingeniørrådgivning med forsikring

I AB Clausen er vi en del af et stærkt netværk via vores medlemskab hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Med medlemsskabet har vi tegnet ansvarsforsikring i Tryg Forsikring A/S. Det betyder, at alle vores projekter er dækket af denne forsikring, som dækker kr. 12.500.000 ved personskade og kr. 2.500.000 ved tingskade og/eller tab. Ønsker du større dækning, kan der tegnes særskilt projektansvarsforsikring. Dette er normalt kun nødvendigt for store projekter.

Forudsætninger for tilbud på ingeniørrådgivning

Når du modtager et tilbud fra os, følger der en række forudsætninger med tilbuddet. Du finder forudsætningerne bagerst i tilbuddet eller nedenfor. Har du spørgsmål til forudsætningerne, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Betalingsbetingelser 8 dage efter fremsendte projekt, medmindre andet er aftalt
 • Betaling sker ved indbetalingskort
 • For tilbuddet gælder almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand – ABR 89.
 • For tilbuddet gælder DANSKE ARK og FRI’s standardforbehold af juni 2007
 • Eventuelle ydelser ud over det anførte i tilbuddet udføres efter medgået tid med vores timesats
 • Hvis I har spørgsmål eller har brug for uddybning af oplægget, er I meget velkommen til at kontakte os, ligesom vi meget gerne deltager i et møde for uddybning/afklaring af vores tilbud.
 • Tilbuddet er gældende 4 uger fra den dato, tilbuddet er afsendt til modtager
 • AB Clausen A/S er berettiget til at henvise til projektet som reference, herunder på AB Clausens hjemmeside, dog forudsat at dette ikke krænker ophavsrettigheder eller andre rettigheder.
 • Hvis der ikke udføres jordbundsundersøgelser til fastlæggelse af konkrete jordbundsparametre, tager den statiske dokumentation udgangspunkt i værdier, der er lavt sat. I lertilfælde en cv-værdi på 60, og i sandtilfælde en friktionsvinkel på 33.

Vil du vide mere om ingeniørrådgivning?

Vil du vide mere om ingeniørrådgivning, er du altid velkommen til at tage kontakt til AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S på mail@abclausen.dk eller på telefon 3030 8080.

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S udregner statiske beregninger over hele landet. Hos AB Clausen Rådgivende Ingeniører bruger vi al vores tid og ressourcer på bærende konstruktionsprojekter. Hos os får du et stærkt team bestående af konstruktionsingeniører med kernekompetence inden for bærende konstruktioner.