Nye regler for byggesagsbehandling

Der er per d.1.1.2020 trådt nye regler i kraft for byggesagsbehandling i forbindelse med den hyppigt omtalte “certificeringsordning”. Reglerne bevirker, at Kommunen ikke længere forholder sig til statik og brandforhold på byggesager indsendt efter 1.1.2020. I stedet skal alle byggeprojekter, der hører under konstruktionsklasse 2, 3 og 4 nu certificeres af en certificeret statiker og/eller certificeret brandrådgiver. Læs mere om, hvad den nye certificeringsordning betyder for dit byggeprojekt og hvordan AB Clausen kan hjælpe med certificeringen.