AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Rådgivning på højt niveau

AB Clausen har fra første kontakt været en professionel og tilgængelig rådgiver, som har givet hurtig og kvalificeret rådgivning på de ønskede opgaver. I tvivlstilfælde, hvor jeg som privatperson ikke har haft den fornødne viden og kompetence, har AB Clausen været klar med nødvendige afklaringer samt rådgivning på højt niveau – kommunikeret så ikke-byggesagkyndige kan forstå budskabet.

Tak for god rådgivning!

Thomas Demant | Skovdiget 26 | 2880 Bagsværd