AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Spærberegning

Spærberegning

.
Vi udarbejder statiske beregninger på spær til privatpersoner såvel som til virksomheder. I videoen ovenfor kan du høre mere om spærbereg-ninger og lære os bedre at kende.
.

Hvad er en spærberegning

Vi beregner dimensionerering af dine spær og dokumenterer, at spærene har den fornødne bæreevne til at kunne optage vind- og snelast samt tagets egen-last.

Vores statiske beregninger udarbejdes ud fra givne laster og afleveres som en samlet rapport. Vores ingeniører vil desuden levere de nødvendige konstruk-tionstegninger.
.

De forskellige spærtyper

Der findes mange forskellige spærtyper. Blandt andet afhænger valget af tagkonstruktion af, hvorvidt tagrummet skal udnyttes eller ej.

De mest almindelige spærtyper er:

 • Gitterspær: Anvendes til bygninger, der ikke udnytter tagrum.
 • Saksespær: Anvendes til bygninger, som ikke udnytter tagrum, men som har en hældning indvendigt.
 • Hanebåndsspær: Anvendes til bygninger, hvor man ønsker at udnytte tagrum.
 • Bjælkespær: Anvendes, hvor der ønskes loft til kip.
 • Spærtræ: Anvendes, hvis der ønskes fladt tag.

Spærene dimensioneres typisk for en belastningsbredde på 1,0 meter. Der tages hensyn til disse tre tagtyper:

 • Let tag – fx tagpap og eternit
 • Mellemtungt tag – fx let tegl tagsten
 • Tungt tag – fx tegl, naturlig skiffer og betondæk

.
Vi dimensionerer dine spær

De fleste spærleverandører udarbejder spærberegning gratis, når spærene bestilles hos dem.

AB Clausens ingeniører leverer ofte disse beregninger til spærleverandørerne, men vi udarbejder også gerne beregninger til private og professionelle direkte – for eksempel i disse tilfælde:

 • Myndighederne forlanger statiske beregninger på eksisterende spær
 • Spærdimensionering i forb. m. udskiftning til tungt tag
 • Spærdimensionering i forb. m. montering af solceller
 • Spærdimensionering i forb. m. nye kviste og ovenlysvinduer

I forbindelse med udskiftning af tagbelægning fra let tag til tungere eller montering af solceller anbefaler vi at få dokumenteret bæreevne af spær via spærberegninger.

Hvis det er nødvendigt, udarbejder vi også den nødvendige forstærkning af spær til den statiske dokumentation. I forbindelse med udveksling af spær skal der udarbejdes statiske beregninger af spærene.

Der skal muligvis tilføjes ekstra spær eller forstærkninger, så bæreevnen bliver tilstrækkelig. Hos AB Clausen udarbejder vi alle nødvendige beregninger og tegninger for spærudvekslinger.
.

Få et godt tilbud

Rekvirér et uforpligtende tilbud på spærberegning fra AB Clausen. Læs mere om det efterfølgende sagsforløb her.

Vi kan også tilbyde dig et topprofessionelt tilsyn på dit byggeprojekt.
.

Vil du vide mere

Du er altid meget velkommen til at kontakte os på mail@abclausen.dk eller telefon 3030 8080, hvis du har spørgsmål. Vi  leverer statiske beregninger, her-under på spær, over hele landet.

 

Tilbage til forside