Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
 • Socialt ansvar

  Vi bærer et ansvar for den Jord og det samfund som vi giver videre til de kommende generationer

Socialt ansvar

Christian Wittrup

AB Clausen tager ansvar for den verden vi lever i

Der skal værnes om vigtige samfundsmæssige grundelementer som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. AB Clausen har sat sig ind i området, og holder disse pejlemærker op som en lakmustest før væsentlige forretningsmæssige tiltag skal implementeres. Vi medtager disse grundelementer som basis for hvert af vores projekter, og i særdeleshed i lokalområdet, forsøger vi aktivt at gøre en positiv forskel.

Opdatering af viden inden for området

AB Clausen følger med og deltager i arrangementer hos Foreningen for Rådgivende Ingeniører,
Bygherreforeningen, Danske Advokater, Byggeriets Samfundsansvar, Dansk Byggeri, Danish Green Building Council, BLOX:HUB samt CSR.dk som vedrører emnet. Deslige forsøges kontinuert via AB Clausen Academy (virksomhedens on-boarding og kompetenceudviklingsprogram, og hvor ’Processer og Forretningsgange’ er del af programmet) og tætte samarbejder med samarbejdspartnere ifbm. konkrete projekter at følge med i udviklingen på området.

Som retningslinjer forsøger AB Clausen at læne sig op at lede-stjerner opsat i Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines samt Communication On Progress (COP) – offentliggjort på FN’s Global Compact hjemmeside.

Konkrete tiltag

 • AB Clausen beskæftiger løbende min. to praktikanter fra byggetekniske uddannelsesinstitutioner
 • AB Clausen er løbende mentor for studenter-projekter på DTU Lyngby, DTU Ballerup samt KEA
 • AB Clausen støtter Kræftramte Børn
 • AB Clausen støtter elitesporten igennem Team Rødovre
 • AB Clausen inddrager løbende leverandører i AB Clausen Academy og i konkrete projekter, idet det er ude hos leverandørerne at den nyeste teknologi er tilgængelig
 • AB Clausen afholder årlig team-building dag i samarbejde med Rødovre Kommune, hvor alle AB
  Clausens medarbejdere donerer én fuld arbejdsdag til at arbejde på velgørende formål i kommunen
 • AB Clausen samarbejder med Rødovre Kommune på skole- og undervisningsområdet, eks. TekX Rødovre
 • AB Clausen støtter initiativet Sikkerhedspark.dk. Sikkerhedspark.dk – et ønske om at etablere
  landets bedste fysiske og virtuelle læringsrum indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed som alle i
  branchen kan benytte

AB Clausen vedkender sig hermed til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der forbyder forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt tilhørsforhold eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.