AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Willemoesgade 35

Willemoesgade 35

Projekt:                    Willemoesgade 35
Årstal:                      2015
Adresse:                  Willemoesgade 35, 2100 København Ø
Bygherre:                Privat
Totalentreprenør: Hovedentreprise
Rådgivning:            Konstruktionsprojekt til etablering af tagbolig og tagterrasse
Entrepriseform:     Ukendt
Byggesum:              Ukendt

Etablering af tagbolig og tagterrasse

AB Clausen har i en længere periode haft et godt samarbejde med Logik og Co. på forskellige projekter såsom etablering af tagboliger, opførsel af Det Kolde Gys m.m.

Til nærværende projekt ydede AB Clausen konstruktionsrådgivning ved etablering af tagbolig og indskudt tagterrasse efter ønske om udnyttelse af tagrummet i ældre ejendom fra 1908 på 6 etager.

Bygherren ønskede etablering af tagbolig i det eksisterende tørreloft, så alle de mulige kvadratmeter kunne udnyttes optimalt. I projektet blev der etableret nye træ-, limtræ- og stålkonstruktioner til bl.a etablering af trappeudvekslinger i etageadskillelsen, nye bærende konstruktioner til den nye belastning samt hel ny tagkonstruktion.

Store dele af projektet var kompleks, hvorfor der blev anvendt 3D-modellering af konstruktionerne i FEM-Design StruSoft for at nedsætte projekteringstiden samt optimere udnyttelsen af materialerne således, at økonomien kunne optimeres til projektet.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside