Vor Frue Kloster

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Vor Frue Kloster

adresse

Høsterkøbvej 5, 3460 Birkerød

Bygherre

Den Katolske Kirke

Rådgivning

Alle ingeniørfag

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

1.400 m2

TR / UR

Promana løftede rollen som entreprenør mens AB Clausen løftede alle ingeniørfag som totalrådgiver

Renovering af den gamle, smukke ejendom fra starten af 1900-tallet.

 

Projektets karakter

Vor Frue Kloster i Høsterkøb ved Birkerød tilhører Benediktinerordnen. Bygningen er fra starten af 1900 tallet og ca. 1400 m2. Der bor seks nonner på klostret, en er fra Danmark, de resterende fem er fra Brasilien.

Historien bag den markante bygning starter i 1914, hvor der blev grundlagt et tilbedelseskloster på Jagtvejen i København. Efter nogle års tilbagegang holdt Pr. Wolfgang Czernin OSB, Beuron, i 1935 retræte for nonnerne og foreslog at klostret omdannedes til et benediktinerindekloster (OSB). Dette skete i 1936 med hjælp fra tre nonner fra Abbediet Frauenchiemsee. En af de tre nonner, Sr. Margarita Hertel, blev valgt til priorinde i 1937, og herefter fulgte en opblomstringstid for klostret.

I foråret 2006 ankom de tre første nonner fra São Paulo til klostret, der i dag hovedsageligt drives af en gruppe benediktinerinder fra Brasilien (www.aasebakken.dk).

AB Clausens rolle

I forbindelse med renovering af den gamle, smukke ejendom, blev AB Clausen A/S – rådgivende ingeniører rekvireret til at løfte ansvaret for alle rådgivende ingeniørfag.

Sagen har blandt andet omfattet udskiftning af fyr fra Olie til gas, energioptimering af vinduer, tag, vægge og el-installationer.

Sagen løftedes i samarbejde med Promana Bygningsrådgivning samt underrådgiver Sori på tekniske Installationer.

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK