Vesterbrogade 107C

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Vesterbrogade 107C

adresse

Vesterbrogade 107C, 1620 København V

Bygherre

Cph Invest

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

1.500 m2

TR / UR

Totalentreprenør er Harder Gruppen og Rådgivende arkitekt er Holscher Norberg mens AB Clausen løfter opgaven som rådgivende ingeniør med ansvar for alle ingeniørfag

Nyopførsel af 1.500 m2 byggeri til erhverv samt 34 ungdomsboliger fordelt på 6 etager inkl. kælder.

Projektets karakter

På Vesterbrogade 107C, centralt i København, opføres 1.500 m2 etagebyggeri af Cph Invest. Byggeriet opføres i 6 etager over terræn, og én etage under terræn. Kælderen udføres med formål til 34 depotrum, 2 teknikrum og fællesarealer som benyttes af fremtidige brugere. Stueetagen udføres med mindre butikker, og ungdomsboligerne fordeles på 5 etager, 1. – 5. sal. Udvalgte lejligheder mod gården udføres med lette altaner. Byggeriet betjenes af en trappe- og elevatorskakt.

På matriklen er der opført en eksisterende slagterhusbygning fra 1880 som nedrives, og denne erstattes af nærværende bygværk som kiles mellem to eksisterende bygninger. De statiske systemer opføres med in situ beton fundamenter og udkraget dæk samt stålrammer i gavle 5. sal udføres i træmoduler.

Det fremtidige byggeri opføres med en port, som bl.a kommer til at give brandbiler adgang til gårdarealet.

AB Clausens rolle

AB Clausen varetager den komplette ingeniørprojektering, herunder projektledelse af alle ingeniørdiscipliner, hvor installationer løses af underrådgiver. Der leveres efter model 3R i henhold til Bips A113 på slapt armeret betonelementer.

Projekteringen er foretaget i et tæt samarbejde med bygherre Cph Invest og entreprenør gennem projektets faser, herunder myndighedsprojekt, hovedprojekt samt projektopfølgning under udførelsen.

Byggearbejdet udføres som en totalentreprise af Harder Gruppen, med Holscher Norberg som arkitektrådgiver og AB Clausen som ingeniørrådgiver.