AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Valkendorfsgade 13

Valkendorfsgade 13

Projekt:                        Valkendorfsgade 13
Årstal:                          2017
Bygherre:                    Jeudan Servicepartner A/S
Rådgivning:                Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Anlægssum:               Ukendt
Areal:                           561 m2 fordelt på for-, mellem- og baghus

Valkendorfsgade 13

Valkendorfsgade er opkaldt efter Christoffer Valkendorf (1525-1601), der var rigshofmester under Christian IV (1577-1648). Gaden blev anlagt som en følge af bybranden i 1728 og hed dengang Kokkegade og skiftede senere navn til Store Helliggejststræde inden navnet blev Valkendorfsgade.

Som indledningen antyder er byhuset på Valkendorfsgade 13 en bevaringsværdig ejendom der skal renoveres og omdannes med respekt for husets historie. Ejendommen, bestående af forhus, mellemhus og baghus skal omdannes til kontorlokaler samt boliger og butik. Forhuset mod gaden skal indeholde boliger og butik, mellemhuset samt baghuset skal fungere som kontorlokaler. I mellemhuset har der tidligere været en dansesalon i perioden 1850-1930 for ”Phønix”. I den senere tid har bag- og mellemhuset fungeret som lager for Illums Bolighus.

Jeudan servicepartner AB Clausen

AB Clausens rolle
At rådgive Jeudan Servicepartner A/S på området omkring de konstruktive forhold. Det udfordrende ved denne slags ombygning i gamle eksisterende Københavner byggerier, er, at tegningsmaterialet og opbygningen af de bærende konstruktioner ikke er særlig godt belyst, men er lavet ud fra de almindelige byggeskikke svarende til datidens regler og anbefalinger. Det kræver derfor en viden herom.

Ingeniørens ansvar
Projektere de nye bærende konstruktioner herunder udvekslinger af gamle bjælker til nye i forbindelse med ny forbindelses- og flugtvejstrappe i mellemhuset, herunder særlig gennembrydning af det gamle bærende hængeværk mv. I forhuset, der er opført i bindingsværk, projektere nye hanebåndsbjælker, tagterrasse, udvekslinger for bjælker samt bæringer af nyt etagedæk og indvendigt trapperum.

Hent referencen som pdf her: Valkendorfsgade 13

Tilbage til referencer

Tilbage til forside