AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Valdemarsgade 50 – Altaner

Valdemarsgade 50 – Altaner

Projekt:                        Valdemarsgade 50
Årstal:                          2015
Adresse:                      Valdemarsgade 50, 1665 København V
Bygherre:                    Private
Rådgivning:               Ingeniørydelser og fuldt myndigheds projekt for entreprenøren.
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Byggesum:                 Ukendt

3 Altaner til forening på ældre ejendom fra 1886

Til nærværende projekt, hvor altaner monteres på 6-etagers bindingsejendom fra 1886 har AB Clausen ud over ingeniørydelser udarbejdet fuldt myndighedsprojekt for entreprenøren. Der er tidligere etableret altaner på ejendommen, men disse 3 lejligheder fik på daværende tidspunkt ikke etableret disse.
Projektet omfatter udarbejdelse af tegningsmateriale til myndighedsprojekt, så vi kunne indhente byggetilladelse.

Da denne ved dialog med kommunen var blevet indhentet, udarbejdede AB Clausen den nødvendige statiske dokumentation samt produktionstegninger og arbejdstegninger. AB Clausen har dimensioneret alle stålkonstruktioner samt fastgørelsesmetoder. Ståldimensionering omfatter alle svejsninger, samlinger, profiler og værn. For at sikre optimal dimensionering og udnyttelse af materialer er alle konstruktioner dimensioneret ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft. Denne dimensioneringsform sikrer, at man undgår overdimensionering og dermed sikrer bedst mulige økonomiske løsninger.

Der blev etableret 2 altaner på facaden og 1 på gavlen. Af hensyn til de stigende krav fra Københavns Kommune om, at konstruktioner ikke må være synlige er disse blevet udført indspændte i murværket.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside