Projektnavn

Trongården

adresse

Trongården, 2800 Kgs. Lyngby

Bygherre

ELF Development

Rådgivning

Alle ingeniørfag

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

24.000 m2

TR / UR

Byggearbejdet udføres som en totalentreprise af HHM, med Arkitema som arkitektrådgiver og AB Clausen som ingeniørrådgiver på bærende konstruktioner, brand, akustik, energi og installationer.

Opførsel af nyt 24.000 m2 byområde i Lyngby bestående af rækkehuse og etageboliger.

Projektets karakter

Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt opførelsen af 244 boliger i et helt nyt byområde – Trongården. Den 55.200 kvm store grund med beliggenhed i Kgs. Lyngby er blevet solgt til ejendomsudvikleren ELF Development, der vil skabe en blandet bebyggelse, med 1-, 2- og 3-plans huse.

Bebyggelsen planlægges som en lille urban landsby med stor mangfoldighed i boligtyper til forskellige borgere, små snoede veje, åbne fællesarealer og grønne arealer som binder området sammen. Ned gennem Trongårdens byområde skabes der et rekreativt, grønt strøg, som kobler sig på Novozymes aktivitetssti nord for området. Dette grønne strøg er tænkt som et rekreativt område, der motiverer til leg, dyrkning og bevægelse.

Bygningerne kommer til at bestå af 1/3 private udlejningsboliger og 2/3 ejerboliger og opføres i pore- og letbeton med Svanemærkning.

Svanemærket byggeri

Trongården opføres som svanemærket byggeri og er karakteriseret ved lavt energiforbrug, godt indeklima samtidig med at det lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Ydermere sikrer svanemærkningen at træet i husets konstruktion stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet. Endelig gennemgås byggeriet af en uvildig tredjepart fir at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til de skrappe miljø- og kvalitetskrav.

AB Clausens rolle

AB Clausen varetager den komplette ingeniørprojektering, herunder projektledelse af alle ingeniørdiscipliner, hvor installationer, energi og brand løses af underrådgivere.

Projekteringen er foretaget i et tæt samarbejde med bygherre og totalentreprenør gennem projektets faser, herunder dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Endvidere omfatter opgaven også projektopfølgning under udførelsen.

For de bærende konstruktioner er udgangspunktet en opbygning med direkte fundering, terrændæk støbt i beton, vægge i pore- eller letbeton, dæk som enten letbeton eller almindelig beton-huldæk og for alle bygninger i een etage udføres tagkonstruktionen som en trækonstruktion. Derudover er der en del steder indarbejdet såvel stålsøjler som stålbjælker som bærende elementer. Endelig udføres enkelte carporte som fuldt murede konstruktioner.

Byggearbejdet udføres som en totalentreprise af HHM, med Arkitema som arkitektrådgiver og AB Clausen som ingeniørrådgiver på bærende konstruktioner, brand, akustik, energi og installationer.