AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Tinderhøj Skole

Tinderhøj Skole

Projekt:                        Tinderhøj Skole
Årstal:                          2016
Adresse:                      Fortvej 71, 2610 Rødovre
Bygherre:                    Rødovre Kommune
Totalrådgiver:             Arkitekterne A/S
Installationer:             Steensen & Varming A/S
Rådgivning:                 Konstruktionsrådgivning og projekteringsledelse
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                  Ukendt

Renovering af Tinderhøj Skole

I samarbejde med Arkitekterne.AS har AB Clausen fået til opgave
at stå for ingeniørfagene til renovering af Tinderhøj Skole i Rødovre.
Skolen består af flere afdelinger.

Til et-plans bygninger udføres der tilbygninger med gang- og fællesarealer, hvorved eksisterende klasselokaler m.m kan udvides i de tidligere gangarealer. Skolen har ligeledes bygninger på 3 etager. Disse bygninger renoveres indvendigt til optimering af brugeroplevelsen på skolen. Der udvides og ændres klasselokaler, aktivitetszoner, toiletfaciliteter, grupperum, gangarealer med meget mere.

AB Clausen skal varetage alle ingeniørfag til projektet. Da AB Clausen er 100% konstruktionsorienterede, så løftes installationsrådgivning med hjælp fra vores samarbejdspartner Steensen & Varming A/S. I denne proces fungerer AB Clausen som projekteringsleder for ingeniørfagene, så der sikres en strømlinet og funktionel projekteringsproces, hvor alt teknisk projektering foretages af firmaer, som er 100% specialiseret inden for deres ydelser til projektet. Herved sikres den nødvendige høje kvalitet af det samlede produkt, som der leveres til bygherre.

På den konstruktive del af projekt, så skal der til renoveringssagen projekteres både nye konstruktioner samt kontrol og forstærkning af eksisterende. Der arbejdes i et bredt spektrum af materialer, da ejendommens bærende dele er over terræn hovedsageligt murstensvægge og etageadskillelser af træ. Tilbygninger udføres generelt i lette trækonstruktioner, hvilket det arkitektoniske udtryk ligeledes afspejler.

Til indvendig renovering projekteres hovedsageligt i stål og træ af hensyn til materialeomkostninger og udførelsesprocessen for entreprenøren.

Projekteringen foregår med en masse digitale værktøjer.
Alt tegningsmateriale 3D-projekteres i Revit, og konstruktionsprojekteringen foregår til udvalgte konstruktionsdele
ligeledes ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft. Ved hjælp af disse programmer sikres det bygherre bedst muligt imod uforudsigeligheder, og der åbnes optimal materialeudnyttelse, hvorved den bedste projektøkonomi sikres.

På den konstruktive del af projekt, så skal der til renoveringssagen projekteres både nye konstruktioner samt kontrol og forstærkning af eksisterende. Der arbejdes i et bredt spektrum af materialer, da ejendommens bærende dele er over terræn hovedsageligt murstensvægge og etageadskillelser af træ, imens konstruktionerne under terræn er af beton. De nye konstruktioner projekteres hovedsaligt i stål og træ grundet de geometriske udformninger af den nye tagetage, hvorved de udføres lettest og bedst økonomisk ift. krav.

Projekteringen foregår med en masse digitale værktøjer. Alt tegningsmateriale 3D-projekteres i Revit, og konstruktionsprojekteringen foregår ligeledes ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft. Ved hjælp af disse programmer sikres det bygherre bedst muligt imod uforudsigeligheder, og der åbnes optimal materialeudnyttelse, hvorved den bedste projektøkonomi sikres.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside