AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Textilskolen

Textilskolen

Projekt:                  Textilskolen
Årstal:                    2016
Adresse:                 De Conincks Vej 20, 2840 Holte
Bygherre:               Textilskolen
Totalrådgiver:       Front Arkitekter ApS
Rådgivning:           Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:   Hovedentreprise
Byggesum:             Ukendt

Til- og ombygning af Textilskolen i Holte

Front Arkitekter vandt i efteråret en konkurrence omhandlende Textilskolen i Holte. Projektet omfatter renovering af de eksisterende arealer samt tilbygning af nye arealer.
Arkitektprojektet omfatter – udover den flotte tilbygning med alternative facadeudsmykninger – ændringer i anvendelse af de eksisterende lokaler.

AB Clausen blev rekvireret til at projektere konstruktionerne til projektet. Projektet var spændende konstruktionsmæssigt, da der blev projekteret i et bredt spektrum af materialer på relativt lidt plads for at arkitekturen kunne realiseres.
Der blev projekteret indspændte stålrammer, bærende limtræ- og kertobjælker, bærende stålkonstruktioner samt betonfunderinger og betontrin/-konsoller i sammenbygningen.

Selve forløbet var et positivt samarbejdsforløb med fokus på at overholde økonomi og tidsplan. For at opnå dette og for at undgå omprojektering, så blev AB Clausen involveret helt fra starten i indledende projekteringsmøde, hvor konstruktionsønsker blev fremlagt. Hertil overslagsdimensionerede AB Clausen disse ønsker til konstruktionsforslag, hvortil Front kunne indtegne disse i sit hovedprojekt, som AB Clausen færdigdimensionerede.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside