AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Taxhuset

Taxhuset

Projekt:                        Taxhuset
Årstal:                          201
Adresse:                      Charlotteager 7, 2640 Hedehusene
Bygherre:                    Høje Taastrup Kommune
Arkitekt:                      Front Arkitekter ApS
Entreprenør:              Hugo Svaneeng Snedker- og Tømrerfirma A/S
Rådgivning:                Projektering af bærende konstruktioner samt varmetabsberegninger
Entrepriseform:        Totalentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Projektering af tilbygninger imellem eksisterende bygninger

Taxhuset er et botilbud til voksne med vidtgående fysiske handicap og senhjerneskader. Nærværende projekt omhandler opførsel af to tilbygninger imellem eksisterende bygninger. Tilbygninger opføres som udredningsboliger, der kobles på eksisterende arealer.

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering samt varmetabsberegning. Projektet er en totalentreprise er vundet af Hugo Svaneeng A/S samt Front Arkitekter ApS, som AB Clausen af flere omgange har haft et positivt samarbejde med. Processen har foregået proaktivt med tidlig sparring omkring løsninger til projektet, så der tages optimalt højde for materialer og arbejdsprocesser til en strømlinet proces hele vejen igennem.

Tilbygning udføres lyst og åbent, og har sedumtag til den grønne profil. Konstruktioner opføres traditionelt med træ- og stålkonstruktioner over terræn med beton i jorden.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside