AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Superasfalt

Superasfalt

Projekt:                    Superasfalt
Årstal:                       2015
Adresse:                   A-vej 32, 2300 København S
Bygherre:                BENNINGHOVEN GmbH & Co.
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Projektering af betondæk og pælefundering

Projektering af betondæk og pælefundering

Benninghoven GmbH og Co. skulle på udendørsarealer placeres produktionsmaskineri til produktion af asfalt. Dette særligt tunge maskiner kunne ikke blot etableres på eksisterende jord, hvorfor AB Clausen blev rekvireret til at projekterer betonkonstruktioner til dette.

Nærværende projekt blev projekteret i FEM-Design programmet StruSoft, så de største belastninger nøjagtigt kunne udpeges til funderingen af konstruktionerne. Til at optage de påførte belastninger blev der projekteret massivt betondæk og 17 meter dybe jernbetonpæle.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside