Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Strandvej 2

Nybyg af 23 boliger, ialt 2.570 m2

ProjektStrandvej 2
AdresseStrandvej 2, 3600 Frederikssund
BygherreDN-Construction
ByggesumFortrolig
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformTotalentreprise
DatoPågår
Areal2570 m2

Projektets karakter

Den nye bebyggelse med ialt 23 boliger tager udgangspunkt i den fragmenterede struktur der kendetegner villabyen nord og øst for bebyggelsen. Husene er planmæssigt disponeret så de fremstår som sammensatte enheder af en størrelse svarende til det normale i området. Husene placeres i en vinkelform mod fjorden, for at opnå kig til vandet fra alle boliger. Det er tanken at den samlede bebyggelse favner skalaen fra villabyen og rejser sig mod vandet og broen i en større skala. Mod J. F. Willumsens Vej er husene sammensatte for at danne ryg mod støjgener fra vejen.

Bebyggelsen rejser sig fra to etager i nord og nordøst til fem etager i bebyggelsens sydvestlige hjørne. Huse i to etager følger op på skalaen fra de omkringliggende villaer. Husene bygges i op til tre og fire etager mod J. F. Willumsens Vej, hvor det højeste punkt i 5 etager placeres mod vandet således at de ikke skygger for naboejendomme.

Alle boliger fra første sal har altaner mod vinkelformens indre. Der etableres derudover altaner på sydvendte og vestvendte facader. Tagterrasser etableres på tagflader, hvor det naturligt kan finde anvendelse. Boligerne varierer i størrelse fra ca. 105 – 120 m2 bruttoareal og opføres alle i ét plan.
Det bebyggede areal udgør ialt 892 m2 og det samlede bruttoareal udgør 2.570m2.

Terræn hæves til kote 2,25 m i en zone på et par meter fra husenes facader for at sikre bebyggelsen mod stormflod. I vinklens midte hæves terræn i nogen grad men ikke til kote 2.25.

AB Clausens rolle

Når de 23 boliger står færdige, har AB Clausen bidraget til projektet i form af, at løfte ansvaret for alt konstruktionsarbejde.

Projekteringen omfatter alle de konstruktive udfordringer som vil gøre sig gældende i relation til nybyggeri. Det være sig bærende konstruktioner som helhed, herunder fundering, betonelementer in situ beton, vandtætning af kældre, tagterrasser, altaner mm.

Reference

DN-Construction v. Jan Petersen, mail: jp@dn-construction.dk

Vil du vide mere om AB Clausens rolle?

Download referencen

matthew-dix-31391