AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Strandparken Dragør

Strandparken Dragør

Projekt:                        Strandparken, afd. 1, 4, 5 og 9
Årstal:                          2015
Adresse:                      Søndre Røsevej, 2791 Dragør
Bygherre:                    Haveforening
Rådgivning:                 Projektering af konstruktions- og udbedringsforslag
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                  Ukendt

Projektering af konstruktions- og udbedringsforslag

AB Clausen har via vores samarbejdspartner, som er byggerådgiver for haveforeningen udført renovering i afdeling 1, 4, 5 og 9, hvor der blev udført forskellige renoveringer.

Afdeling 1: I denne afdeling var der skader på gavle i 3 etagers betonelementbyggeri (ekskl. kælder). AB Clausen besigtigede skaderne på eksisterende konstruktion, hvortil vi fastslog skadesomfang og projekterede konstruktionsforslag til udbedring af disse ved etablering af ny facadebeklædning, hvortil AB Clausen dimensionerede fastgørelser m.m.

Afdeling 4: AB Clausen har til denne afdeling besigtiget og udført udbedringensforslag ved skadepåvirkninger af gitterspærskonstruktion på ejendommen.

Afdeling 5: AB Clausen har til afdeling 5 besigtiget skader på facader og gavle, hvor der var blevet observeret skader i hjørnerne af skalmurene. AB Clausen udførte udbedringsforslag til murværk, så fremtidige skader hertil undgås.

Afdeling 9: I nærværende afdeling var der konstruktionsskader i betonparkeringskælder. AB Clausen besigtigede skaderne og udarbejdede udbedringsforslag til skaderne. Ydermere udarbejdede prissatte AB Clausen økonomien for udførselsarbejde for selve entreprisen.

Ud over konstruktionsarbejde har AB Clausen ydermere udført projekteringsledelse på VVS- og El-arbejder, som ligeledes har skulle renoveres i afdeling 9.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside