Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Strandparken Dragør

Renovering af almene boliger

ProjektStrandparken, afd. 1, 4, 5 og 9
AdresseSøndre Røsevej, 2791 Dragør
BygherreBoligselskabet
ByggesumFortrolig
RådgivningIngeniørrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
År2017
TR / URPromana A/S varetog rollen som bygherrerådgiver med AB Clausen som ingeniørrådgiver

Projektets karakter

AB Clausen har via vores samarbejdspartner, som er byggerådgiver for haveforeningen udført renovering i afdeling 1, 4, 5 og 9, hvor der blev udført forskellige renoveringer.

Afdeling 1: I denne afdeling var der skader på gavle i 3 etagers betonelementbyggeri (ekskl. kælder). AB Clausen besigtigede skaderne på eksisterende konstruktion, hvortil vi fastslog skadesomfang og projekterede konstruktionsforslag til udbedring af disse ved etablering af ny facadebeklædning, hvortil AB Clausen dimensionerede fastgørelser m.m.

Afdeling 4: AB Clausen har til denne afdeling besigtiget og udført udbedringensforslag ved skadepåvirkninger af gitterspærskonstruktion på ejendommen.

Afdeling 5: AB Clausen har til afdeling 5 besigtiget skader på facader og gavle, hvor der var blevet observeret skader i hjørnerne af skalmurene. AB Clausen udførte udbedringsforslag til murværk, så fremtidige skader hertil undgås.

Afdeling 9: I nærværende afdeling var der konstruktionsskader i betonparkeringskælder. AB Clausen besigtigede skaderne og udarbejdede udbedringsforslag til skaderne. Ydermere udarbejdede prissatte AB Clausen økonomien for udførselsarbejde for selve entreprisen.

Strandparken Dragør

Ud over konstruktionsarbejde har AB Clausen ydermere udført projekteringsledelse på VVS- og El-arbejder i samarbejde med Sori, som ligeledes har skulle renoveres i afdeling 9, herunder udskiftning af gaskedler og nyt ventilationsaggregat.

 

Download referencen