AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Storage 24

Storage 24

Projekt:                       Storage 24
Årstal:                          2017
Adresse:                      Danmark & Sverige
Bygherre:                    Storage 24, Johannes Lauchenauer
Rådgivning:                 Totalrådgivning
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                 Ukendt
Byggeareal:                Ialt 9.673 m2 fordelt på 5 projekter

 

Projektets karakter

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er blevet valgt til første etape af projekt Storage24. – Et koncept med etablering af 5 garagebygninger, der fungerer som opbevaringsenheder for biler, autocampere, varevogne, både, møbler, hyldelager etc. I daglig tale omtales det som self-storage. Ideel opbevaring til håndværkere og private med opbevaringsbehov. Bygherre er Storage24,
et tysk firma, der bygger garagebygningerne i flere europæiske lande.

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har fungeret som totalrådgiver på i alt fire projekter i Danmark, Vestre Hedevej, Lunikvej, Bøgekildevej og Nørremarksvej samt Eskilstuna i Sverige med byggearealer fra 1.422m² op til 2318,4 m². Ialt 9.673,2m² byggeareal fordelt på 5 projekter.

Projektet på Lunikvej i Greve adskilte sig fra de andre bygninger, da den var i 2 etager, hvor dele af bygningen fungerede som opbevaring og dele som kontor.

AB Clausens rolle

AB Clausen har fungeret som totalrådgiver for Storage24 og således sørget for at levere projekter, der giver anledning til en byggetilladelse. AB Clausen har løftet alle rådgivningsfag ved projekteringsledelsen via vores faste, afprøvede samarbejder med andre fagspecialister.
AB Clausen har udført et arkitektprojekt på sagerne og søgt om byggetilladelse hos de aktuelle myndigheder. Endvidere har vi udført et konstruktionsprojekt der anviser, hvordan bygningerne skal etableres.

AB Clausen har bistået med brandrådgivning som dokumentation for, at konstruktionerne opfylder gældende brandnormer. Den ansvarlige ingeniør fra AB Clausen har fungeret som projektleder på sagerne og har været i tæt dialog med samarbejdspartnere i forbindelse med etablering af et projekt for henholdsvis kloak, belægning og el.

Download referenceblad om projekt Storage24