AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Solrød Idrætscenter

Solrød Idrætscenter

Projekt:                     Solrød Idrætscenter
Årstal:                       2015
Bygherre:                 Solrød Kommune
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Projektering af bærende konstruktioner samt tilsynsføring af arbejde
Byggesum:              Ukendt

Etablering af varmeplader i hal

AB Clausen har af flere omgange udført konstruktionsingeniørydelser for Solrød Kommune. Til nærværende projekt skulle der etableres varmeplader i Solrød Idrætscenters hal, som skulle fastgøres i loftet.
Varmepladerne, som skulle etableres i loftet, ville medføre merbelastning på tagkonstruktionen, som ikke var dimensioneret til denne ekstra last.
AB Clausen blev bestilt til at kontrollerer tagkonstruktionen og udarbejde den statiske dokumentation hertil. Tagkonstruktionen er udført i HP-skaller i beton. Denne tagkonstruktions bæreevne blev beregnet og kontrolleret i forhold til fremtidig belastning. Ydermere er dimensioneret fastgørelser af varmepladerne til HP-skallerne.
For at sikre at arbejdet blev udført korrekt, blev AB Clausen ligeledes i byggeprocessen bestilt til at føre tilsyn med konstruktioner.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside