AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Søborg Hovedgade/Plantevej

Søborg Hovedgade/Plantevej

Projekt:                        Søborg Hovedgade/Plantevej
Årstal:                          2016
Adresse:                      Søborg Hovedgade/Plantevej, 2820 Søborg
Bygherre:                    Forening
Bygherrerådgiver:     A4 Arkitekter og Ingeniør A/S
Rådgivning:                Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Renovering af tagkonstruktion for boligforening

Nærværende hjørneejendom er en ældre etageejendom i Søborg på 5 etager ekskl. kælderarealer. Ejendommen har i eksisterende forhold et insitu-støbt betontag med et udhæng over hele tagarealet.

Den eksisterende konstruktion er uhensigtsmæssig i forhold til bl.a. kuldebroer, hvorfor foreningen ønskede, at etablerede ny tagkonstruktion ovenpå den eksisterende samt fjerne udhænget på tagkonstruktionen, så kuldebroer og fugt undgås.

AB Clausen blev til projektet rekvireret til at kontrollere eksisterende påvirkede konstruktioner samt projektering af nødvendige tiltag, så renoveringen. Spærkonstruktionen projekteres af leverandør, men alt konstruktionsmæssigt herunder projekterede AB Clausen.

Hertil blev leveret den nødvendige statiske dokumentation samt konstruktionsdetaljer til udbedringer så ejendommens tilstand kunne optimeres til fremtidige forhold.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside