AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Skoleprojektet Sporet

Skoleprojektet Sporet

Status:                        Igangværende
Projekt:                      Renovering
Adresse:                     Byvej 98, 2650 Hvidovre
Bygherre:                  Hvidovre kommune
Entreprenør:            Sten for Sten ApS
Totalrådgiver:          AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Hovedentreprise
Årstal:                        2012-2015
Budget:                      Ukendt

Skoleprojektet Sporet

Efter endt skimmelsanering efter en vanskade, er der fortsat fugt i terrændæk. Derfor besluttede Hvidovre kommune i 2012 for at renovere skolen ”Sporet”. AB Clausen udarbejdede i 2012 projekt for renovering og bistod med udbud og indhentning af tilbud. Efter kontrakten var tildelt entreprenør valgte Hvidovre kommune at sætte projektet i bero. I 2015 genoptog kommune projektet med væsentlig ændringer i de bærende konstruktioner. AB Clausen udarbejder et nyt projekt og ny udbudsrunde i 2015.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside