AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Sindshvilevej 9-9A

Sindshvilevej 9-9A

Status:                       Opføres i 2015
Projekt:                     Altaner på Sindshvilevej 9-9A
Adresse:                    Sindshvilevej 9-9A, 2000 Frederiksberg
Bygherre:                  Ejendommens forening
Entreprenør:            Randers Altanen A/S
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Totalentreprise
Årstal:                        2015
Budget:                      Ukendt

13 Altaner til Sindshvilevej 9-9A

AB Clausen blev af Randers Altanen A/S brugt til udarbejdelse af statisk dokumentation samt produktionstegninger og arbejdstegninger. Projektet omfattede etablering af 13 altaner, hvor der var 4 forskellige modeller i forbindelse med forskellige udformninger og fastgørelsesmetoder. Altaner blev udført indspændte på forskellige måder, da Frederiksberg Kommune ikke ville godkende synlige fastgørelsesmetoder. Der blev både anvendt indspænding i murværk samt indspænding i etageadskillelse, da det var nødvendigt. Projektet blev kontrolleret og godkendt af anerkendt statiker efter krav herom fra kommunen.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside