AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Sejrøgade 5-7

Sejrøgade 5-7

Status:                       Udføres i 2016
Projekt:                     Sejrøgade 5-7
Adresse:                    Sejrøgade 5-7, 2100 København Ø
Bygherre:                  Danica Ejendomme
Totalrådgiver:          Peter Jahn og Partnere A/S
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Hovedentreprise
Årstal:                        2015
Budget:                      Ukendt

Sejrøgade 5-7 – ombygning af erhvervsejendom til boliger

Peter Jahn og Partnere er totalrådgivere på dette projekt til Danica ejendomme, hvor erhvervsejendom til boligejendom. Den eksisterende bebyggelse er på 2742 m2, kælder 396 m2 samt P-kælder på 630 m2. I stueetagen udnyttes arealerne til service/erhverv. På 1. og 2. sal etableres 14 lejligheder imens der på 3 sal etableres 7 penthouselejligheder. På byggeriets gårdside opføres svale-/altangang på 1. og 2. sal. Mod vejsiden etableres franske altaner på tilsvarende etager. I indgangsparti i hjørnet etablers nyt dæk til dobbelthøjt rum for etablering af lejlighed.
AB Clausen har stået for den statiske dokumentation til nærværende projekt i flere omgange, hvor der til start blev udført indledende undersøgelser, så der bedst muligt kunne redegøres for konstruktive og dermed økonomiske forhold til projektet. Efterfølgende har AB Clausen projekteret hovedprojektet for konstruktionerne, som bl.a. inkluderet beregninger af stabilitet, stålkonstruktioner, betonkonstruktioner, trækonstruktioner, brand m.m.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside