Sejrøgade 7-9

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Sejrøgade 7-9

adresse

Sejrøgade 7-9, 2100 København Ø

Bygherre

Aberdeen Asset Management Denmark A/S

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

2.742 m2

TR / UR

Rubow Arkitekter og AB Clausen som underrådgiver på konstruktioner

Omdannelse af 2.800 m2 til henholdsvis erhvervslokaler og boliger.

Projektets karakter

Ombygning af Sejrøgade 7-9’s eksisterende erhvervsbygning, med vinkelformet bygningskrop med sider mod henholdsvis Sejrøgade og Kristineberg.

Etagearealet på Sejrøgade 7-9 udgør ca. 2900 m2, hvor bygherre ønsker at ombygge ca. 2300 m2 fra erhvervslokaler til familieboliger og fastholde det eksisterende erhverv på ca. 600 m2 i stueetagen. Ombygningens hovedformål er således, at forvandle erhverv til private ungdoms- og familieboliger. I stueetagen foretages ombygning til kontorarealer målrettet erhvervslejemål. For etagerne 1-3 sal etableres 23 nye boliger.

Lokalplanen kræver desuden mere friareal samt arealer til cykelparkering og renovation. Der fastlægges bevaringsbestemmelser for lokalplanområdets 14 træer, der alle er bevaringsværdige, og der stilles krav om yderligere begrønning af gårdrum. Der muliggøres etablering af solceller på tage og stilles krav om genanvendelse af regnvand.

AB Clausens rolle

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniørers rolle var, at udføre udbudsprojektet for de konstruktive arbejder i forbindelse med ombygningen af den tidligere erhvervsbygning til boliger. Herunder at vurdere og rådgive bygherre vedrørende de eksisterende bygningskonstruktioners bæreevne, overslagsdimensionering af nye bærende konstruktioner til franske altaner, karnapper, hemse, indskudt etagedæk samt ny udvendig trappe i baggård.

Reference

Rubow Arkitekter, Søren Vangsgaard, tlf. 26169662, mail: sva@rubowarkitekter.dk

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK