AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Santax Nordic

Santax Nordic

Projekt:                       Santax Nordic
Årstal:                          2015
Adresse:                      Produktionsvej 3, 2800 Glostrup
Bygherre:                    Santax Nordic
Rådgivning:                Forundersøgelser og statiske beregninger.
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Byggesum:                  Ukendt

Undersøgelser for opbygning af ny etage på 831 m2

Santax Nordics lokaler i Glostrup er blevet for små til deres kapacitet. Som alternativ til flytning til ny adresse ville man undersøge muligheden for at tilføre flere kvadratmeter til deres eksisterende lokaler.

Bygning er opført i 1970, og er opbygget af murstensvægge med build-up tag på direkte fundering.
AB Clausen blev bestilt til at udføre forundersøgelse og statiske beregninger, så man kunne få et overblik over økonomien ved etablering af en første sal.

AB Clausen analyserede eksisterende statiske- og stabiliserende system samt materialer, og projekterede efterfølgende konstruktionsforslag med kontrol af betonkonstruktioner i og over terræn samt stålkonstruktioner med redegørelser for, hvilke konstruktioner der skulle forstærkes og omfanget af disse, så der kunne udarbejdes budget over byggesummen til bygherrens beslutningsgrundlag. Sagen pågår, da der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning til fremadrettet proces.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside