AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Sankelmarksgade 11

Sankelmarksgade 11

Projekt:                       Sankelmarksgade 11
Årstal:                         2012
Adresse:                     Sankelmarksgade 11, 1676 København V
Bygherre:                   A/B Sankelmarksgade 11
Rådgivning:                Rådgivning: Konstruktions- rådgivning
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Areal:                          1146m2

Ændring af de bærende konstruktioner på samtlige etager på bindingsværksejendom fra 1886

Sankelmarksgade 11 er en gammel bindingsværksejendom på 6 etager med et samlet etageareal på 1146m2. Ejendommen er opført i 1886.

AB Clausen har, for andelsforeningen, projekteret omfattende renovering af ejendommens konstruktioner på alle etager. Alle bærende konstruktioner blev registreret på alle etager, således at man fik et samlet overblik over alle allerede udført ændringer, så det ligeledes kunne redegøres for, hvad man kunne udføre af renoveringer fremadrettet. Hertil blev det ligeledes registreret om der igennem tiden var etableret ulovligt udførte konstruktioner, hvortil lovliggørelse evt. kunne opnås.

Der blev efterfølgende projekteret fjernelse og etablering af nye konstruktioner på alle etager inklusive kælderen. Der blev hertil ligeledes udarbejdet konstruktionsplaner over alle etager, så et fuldt overblik over ejendomskonstruktionen blev opnået.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside