Sankelmarksgade 11

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Sankelmarksgade 11

adresse

Sankelmarksgade 11, 1676 København V

Bygherre

A/B Sankelmarksgade 11

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

1.143 m2

TR / UR

Projektering af omfattende renovering af gammel bindingsværksejendommen på alle etager.

Sankelmarksgade 11 er en gammel bindingsværksejendom på 6 etager med et samlet etageareal på 1146m2. Ejendommen er opført i 1886.

AB Clausen har, for andelsforeningen, projekteret omfattende renovering af ejendommens konstruktioner på alle etager. Alle bærende konstruktioner blev registreret på alle etager, således at man fik et samlet overblik over alle allerede udført ændringer, så det ligeledes kunne redegøres for, hvad man kunne udføre af renoveringer fremadrettet. Hertil blev det ligeledes registreret om der igennem tiden var etableret ulovligt udførte konstruktioner, hvortil lovliggørelse evt. kunne opnås.

Der blev efterfølgende projekteret fjernelse og etablering af nye konstruktioner på alle etager inklusive kælderen. Der blev hertil ligeledes udarbejdet konstruktionsplaner over alle etager, så et fuldt overblik over ejendomskonstruktionen blev opnået.