Roskilde Universitet, Bygning 3

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Roskilde Universitet Bygning 3

adresse

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Bygherre

Roskilde Universitet

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

6.000 m2

TR / UR

Gennemgribende renovering og ombygning af central bygning på Roskilde Universitet.

Projektets karakter

Regeringen har afsat 750 mio. kr. fra 2016–2019 til fornyelse og vedligeholdelse på de danske universiteter. Et af de første projekter er ombygningen og renoveringen af Roskilde Universitets bygning 3, der i løbet af 2018 omdannes til en moderne og funktionel universitetsbygning.

Bygning 3 bliver åbnet meget op. Tidligere cellekontorer erstattes af storrumskontorer, hvor der er plads til flere arbejdspladser. I alt indrettes arbejdspladser til knapt 300 medarbejdere i bygningens 6.000 m2 fordelt på to etager. I stueetagen får Institut for Mennesker og Teknologi tre store undervisningslokaler, tre klyngerum og flere rum til ph.d.-studerende samt åbne kontorlokaler til ledelsen, undervisere m.fl. På første sal får rektoratet og administrationen glæde af nye kontorer og mødefaciliteter.

Omdannelsen og fornyelsen af bygningen følges op af en omfattende teknisk opgradering. Der etableres ny ventilation, radiatorer, solafskærmning og køling, så det bliver komfortabelt at opholde sig i bygningen uanset vejr og årstid. De tekniske anlæg styres automatisk via et nyt CTS-anlæg, som sikrer, at temperaturen holdes konstant, og luften udskiftes løbende. Der etableres samtidig bevægelsesfølere på belysningen, så energiforbruget minimeres.

Samlet lever bygningen i fremtiden op til Bygningsreglementets 2015-energikrav.

AB Clausens rolle

Bygningen skal ombygges, idet der laves et dobbelthøjt indgangsparti samt nyt facadeparti omkring indgangen. Endvidere etableres 2 nye elevatorskakte, ligesom der skal laves bæringer for nyt køleanlæg på taget. Endvidere laves en række nye huller i de eksisterende bærende konstruktioner.

Den bærende del af det nye indgangsparti udføres som en stålkonstruktion. Det dobbelthøje rum ved indgangspartiet etableres ved at fjerne facaden i det pågældende område. Tilsvarende fjernes de eksisterende huldækelementer i dæk over stue i det pågældende område.

Der etableres en stålkonstruktion, som bærer de eksisterende tagdækelementer, som før var båret af den eksisterende facade. Selve det nye facadeparti udføres som en alu facadekonstruktion, som placeres uden for den nye bygning. Denne del står på nye fundamenter og afstives ind på den eksisterende bygning. På tværs sikres stabiliteten via vindkryds. Endvidere fjernes store dele af de eksisterende bærende betonvægge i området. Disse erstattes ligeledes af nye stålkonstruktioner

Bygningsstyrelsen har haft udbudt projektet som en totalentreprise. Totalentreprisen blev vundet af Hoffman A/S i november 2017, mens Sweco er bygherrerådgiver for Bygningsstyrelsen. Vilhelm Lauritzen Arkitekter er arkitekter og AB Clausen løfter ansvaret for bærende konstruktioner. De nye lokaler renoveres med stor respekt for den oprindelige arkitektur og er klar til brug i starten af 2019.

AB Clausens reference

Alex Høgh Engell Petersen, Projektchef i Hoffmann A/S

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK