AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Roskilde Rock

Roskilde Rock

Projekt:                       Roskilde Rock
Årstal:                         2016
Adresse:                     Roskilde Rockmuseum, 4000 Roskilde
Bygherre:                   Roskilde Rock
Entreprenør:              Logik og Co. A/S
Rådgivning:                Projektering af bærende konstruktioner samt tilsynsføring
Entrepriseform:        Totalentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Ombygning af eksisterende plejeboliger og tilbygning af nye enheder

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering ved etablering af 3 udstillingssteder op til Roskilde Rockmuseum.

Sted 1 omfattede opførelse af pavillon i rødlakerede stålkonstruktioner med fibercementplader hvori, der blev etableret videoværk til oplevelse for de besøgende. AB Clausen projekterede stålkonstruktioner til både ophængs-konstruktioner og selve pavillon samt fastgørelse i betonfundering samt stabilitet af konstruktionerne.

Sted 2 og 3 omfattede etablering af lydvægge, som de besøgende kunne opleve og selv aktiverer for oplevelsen. AB Clausen projekterede de nødvendige fastgørelse til disse fritstående lydvægge.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside