AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Rosborg Gymnasium

Rosborg Gymnasium

Projekt:                     Rosborg Gymnasium – Vipbar Tribune
Årstal:                       2015
Adresse:                   Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Bygherre:                 Vejle Kommune
Entrepriseform:     Totalentreprise
Areal:                        3500 m2 tilbygning
Byggesum:               500 mio. kr.

Projektering af stålkonstruktioner og fundamenter

Projekt Rosborg Gymnasium omhandler projektering af stålkonstruktioner samt fundamenter til ny tribune i forbindelse med Rosborg Gymnasiums multibane og idrætsfaciliteter.

AB Clausens rolle
AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører blev valgt til projekteringen af en 50 meter lang tribune. Det udfordrende ved denne tribune var et krav om at konstruktion blev udført således, at tribunen kunne vippe 90 grader rundt om ét punkt. Denne vipbare funktion muliggjorde, at konstruktionen kunne ”parkeres” lodret langs bygningens facadevæg når tribunen ikke blev brugt og vippes ned igen ved brug. Den vipbare funktion frigiver således plads når tribunen ikke er i brug og dermed en mulighed for at optimere arealet på Rosborg Gymnasiums multibane.

Stålkonstruktionerne blev projekteret og optimeret i FEM-Design programmet fra Strusoft. Dimensioneringen sikrede den bedste udnyttelse samt kravet om at RHS-profiler havde samme bredde og den letteste vægt. Hele konstruktionen bestod af mange stålsamlinger, som blev komplekst påvirket, som følge af tribunens vipbare funktion, der blev styret via hydrauliske stempler. Tribunens bæringer blev sikret pr. 4,8 meyer med skråben i multibanens forsænkede grav.

Hent reference omhandlende RosborgGymnasium

Tilbage til referencer her

Tilbage til forside