AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Rødovrehallen

Rødovrehallen

Projekt:                     Rødovrehallen
Årstal:                       2015
Bygherre:                 Rødovre Kommune
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Konstruktionsrådgivning
Byggesum:              Ukendt

Konstruktioner til betonfundamenter under skøjtehal

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S fungerer ofte som konstruktionsrådgivere for Rødovre Kommune ved renoveringssager. Til nærværende projekt har AB Clausen projekteret konstruktioner til betonfundamenterne under skøjtehal projekteret af stålhalsleverandør.

På samme adresse i anden hal har AB Clausen udført beregninger til skøjtehallen. Har her kontrolleret terrændækkets bæreevne i forhold til kørsel af tungt køretøj, når isen i skøjtehallen skulle udrettes.

Til begge projekter har AB Clausen leveret den nødvendige statiske dokumentation i forhold til de forskellige laster samt dertilhørende tegningsmateriale til dokumentation og udførsel.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside