AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Rødovregård

Rødovregård

Projekt:                     Rødovregård
Årstal:                       2015
Bygherre:                 Rødovre Kommune
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Rekv. af geotekniske undersøgelse, tilsyn og afhjælpning af sætningsskader, projektering af brandtrapper m.m.
Byggesum:              Ukendt

Konstruktionsrådgivning til Rødovregård

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S fungerer jævnligt som konstruktionsrådgivere for Rødovre Kommune ved renoveringssager. Til nærværende projekt har AB Clausen hjulpet kommunen bredt.

Rødovregård er forenings-/medborgerhus og kursussted i Rødovre. Arealet består af flere bygninger, hvoraf flere stammer helt tilbage fra 1878. Selve gården går meget længere tilbage. Siden 1967 købte kommunen gården og etableret senere hen fællesaktiviteter på gården.

Til nærværende projekt har AB Clausen ydet konstruktionsrådgivning til Rødovregård, hvor der skulle udføres følgende tilsyn og afhjælpning af sætningsskader ved projektering af fundamentsforstærkninger, projektering af brandtrapper samt projektering af bærende konstruktioner ved renovering af ejendommen.

AB Clausen har i nærværende projektering af ovenstående yderligere hjulpet Rødovre kommune med:

  • Rekvirering ved af geotekniske ydelser
  • Udarbejdelse udbudsmaterialer og entrepriseaftaler
  • Deltaget i byggemøder med entreprenøren
  • Udført fagtilsyn af entreprenørens arbejder.
  • Deltaget i projektopfølgninger
  • Indsamlet og kontrolleret tekniske dokumentationer
  • Bidraget til udformning af myndigheds- og hovedprojekt

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside