Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Rødovre Port Tårn FT

Value engineering af Tårn FT, på ialt 19 etager, i den nye Rødovre Stationsby

ProjektRødovre Port FT
AdresseRødovre Stationsområde, 2610 Rødovre
BygherreRødovre City 2 ApS v. Gefion Group
ByggesumFortrolig
RådgivningValue engineering
År2021
Areal37500 m2

Projektets karakter

Rødovre Port er en omfattende byudvikling af Rødovre stationsområde. Et projekt, der skaber et nyt kvarter med omkring 650 boliger. Projektet er tæt og urbant med et gennemgående stræde med plads til supermarked, caféer og enkelte butikker. Strædet er udformet med små lommer og nicher, der giver god mulighed for udendørs servering og andre aktiviteter.

Bydelen får lyse facader og indeholder boliger af forskellig karakter, blandt andet ungdomsboliger og boliger til singler, par og børnefamilier. Boligerne bliver en blanding af lejligheder i en og to etager med udemiljøer i form af terrasser og altaner. Mod vest rummer bebyggelsen tre tårne med 14, 16 og 19 etager. Tårnene er slanke i toppen men bliver bredere på de nederste etager mod strædet og udemiljøerne. Tårnene fordeler sig med et på den ene side af Avedøre Havnevej og to på den anden side. Byområdet bygges sammen med en ny byport i to etager. Den skaber en ny forbindelse hen over Avedøre Havnevej, der også vil kunne krydses via en gang- og cykelbro.

Området får en udpræget grøn profil med beplantning, der bidrager med variation, biodiversitet, grønne facader samt læ og behagelige rekreative områder på gadeniveau. Udformning af området tager desuden højde for håndtering af regnvand med optimeret afledning via bl.a. regnvandsbassiner, render og faskiner (Kilde: Arkitema Architects).

AB Clausens rolle

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører blev i sommeren 2018 rekvireret til at udføre value engineering på det højeste af tre tårne i Rødvre Stationsby, Tårn FT på ialt 19 etager, med fokus på de primære udgiftsområder, herunder betonvægge og fundamenter.

Undersøgelserne blev, af projekteringsledelsen, sammenlignet med det udarbejdede tidlig udbud, der er udarbejdet af Oluf Jørgensen som forestår bygværksprojekteringen.

For hver af de udvalgte områder udvalgtes repræsentative vægge og fundamenter og der udarbejdes uafhængigt ‘tilbudsprojekt’ på disse:

  • Armering i vægelementer
  • Antallet af korrugerede rør i vægelementer
  • Antal af GEWI-stænger i korrugerede rør
  • Armering i bundplade

AB Clausen udførte overslagsberegninger og bestemte på baggrund af disse armeringsmængder, antal nødvendige korrugerede rør, vægtykkelser og fundamentstørrelser. Resultaterne blev sammenlignet med det eksisterende projekt. På baggrund af resultaterne aftales det om der eventuelt er områder som skal undersøges mere tilbundsgående og der blev udarbejdet anbefalinger til alternative løsninger, som AB Clausen vurderede ville være mere fordelagtige/ bygbare.

Reference

Firas Al-Asadi, Projektchef i Sjælsø Management ApS

Billedmateriale: Arkitema Architects