AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Regnvandsbassin

Regnvandsbassin

Projekt:                     Regnvandsbassin til Københavns byggesagsarkiv
Årstal:                       2015
Bygherre:                 Københavns Kommune
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Projektering af beton- og stålkonstruktioner
Byggesum:              Ukendt

Projektering af beton- og stålkonstruktioner

Københavns byggesagsarkiv er et vigtigt og velbesøgt arkiv af os og mange af vores branchekollegaer. Byggesagsarkivet har været hårdt ramt af de senere års mange skybrud, da de store regnmængder har lagt arkivets kasser og papir under vand. Nu har man fundet en sikker løsning til at holde vandet væk og på den måde undgå flere oversvømmelser. Og det har vi været med til at sikre.

AB Clausen har projekteret de bærende konstruktionerne for de store bassiner, der fremover skal sikre de sidste 120 års mange byggesager, som arkivet rummer, fra vand. De to indendørs bassiner er placeret i kælderen hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Til projektet er der projekteret bærende beton- og stålkonstruktioner. Efter endt projekt har AB Clausen ført fagtilsyn med arbejdet for at sikre udførslen af dette vigtige arbejde. Arbejdet er udført i tæt dialog med både bygherrerådgiver og entreprenør, som begge er jævnlige samarbejdspartnere på diverse byggeprojekter.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside