AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Institution Regnbuen

Institution Regnbuen

Projekt:                     Børnehaven Regnbuen
Årstal:                       2015
Bygherre:                 Bornholms Regionskommune
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Konstruktionsrådgivning i forbindelse med renovering af tag
Byggesum:              Ukendt

Renovering af institution på Bornholm

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har i en årrække haft et rigtig positivt samarbejde med Bornholm Kommune, hvor vi har renoveret mange af deres ejendomme såsom Rønne Bibliotek, Nexø Skole, Kildebakkeskolen, Østre Skole m.m.

Til nærværende projekt har AB Clausen udført konstruktionsrådgivning til renovering af børnehavens tag. Der skulle etableres nye aggregater til ventilation, som krævede ændringer i de statiske forhold, hvortil AB Clausen projekterede de nødvendige forstærkninger, så projektet kunne lade sig gøre med lavest mulige omkostninger.

Samarbejdet med Bornholm Kommune har varet i flere år med stor tilfredshed fra begge parter.

Udtalelse fra Bornholms Regionskommune

”Bornholms Regionskommune har ved flere lejligheder brugt AB Clausen til statiske beregninger. Bla. i forbindelse med kommunens solcelleprojekter har vi haft brug for et ingeniørfirma, som hurtigt kunne foretage nødvendige beregninger for at dokumentere, at de udvalgte tage kunne bære solcellepanelerne. AB Clausen har været en god samarbejds-partner, som meget præcist har kunnet fortælle hvilke oplysninger de havde brug for, for at kunne foretage beregningerne. Da vi selv har indsamlet oplysningerne og sendt dem til AB Clausen, har vi selv være en aktiv del af processen, og har dermed været medvirkende til at holde omkostningerne nede. Oplyste overslag og tidsfrister er altid blevet overholdt, og vores erfaringer med AB Clausen har kun været positive.”

Flemming Bech
Energimedarbejderv

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside