Quality Airport Hotel

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Quality Airport Hotel

adresse

Kastruplundgade 15, 2770 Kastrup

Bygherre

Quality Airport Hotel

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

1970

Areal i m2

TR / UR

Gennembrydning af bærende konstruktioner til rørføring.

Projektets karakter

Ved omfattende renovering af Quality Airport Hotel skulle der udføres gennemgå rørføring, som havde indflydelse på de bærende konstruktioner på hotellet. Rørføringen medførte, at der skulle fjernes betondæk, hvor AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører skulle kontrollerer de eksisterende konstruktioner som omfattede gennemgang af beton og armering, som skulle overskæres/fjernes.

AB Clausens rolle

Til projektet udarbejdede AB Clausen konstruktionsprojekt til både forstærkning og midlertidig afstivning, så rørføringen kunne lade sig gøre ift. beskrevne forhold fra VVS-ingeniørfirmaet.

[btn url=”http://thilandev.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/12/Reference-Quality-Airport-Hotel.pdf” title=”Download referencen”]