AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Quality Airport Hotel

Quality Airport Hotel

Status:                       Opført 2015
Projekt:                     Quality Airport Hotel
Adresse:                    Kastruplundgade 15, 2770 Kastrup
Bygherre:                  Quality Airport Hotel
Entreprenør:            Ukendt
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Totalentreprise
Årstal:                        2015
Budget:                      Ukendt

Gennembrydning af bærende konstruktioner til rørføring

Ved omfattende renovering af Quality Airport Hotel skulle der udføres gennemgå rørføring, som havde indflydelse på de bærende konstruktioner på hotellet. Rørføringen medførte, at der skulle fjernes betondæk, hvor AB Clausen Rådgivende Ingeniører skulle kontrollerer de eksisterende konstruktioner som omfattede gennemgang af beton og armering, som skulle overskæres/fjernes. Til projektet udarbejdede vi konstruktionsprojekt til både forstærkning og midlertidig afstivning, så rørføringen kunne lade sig gøre ift. beskrevne forhold fra VVS-ingeniørfirmaet.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside