AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Pile Allé 19

Pile Allé 19

Projekt:                        Pile Allé 19
Årstal:                          2016
Adresse:                      Pile Allé 19C-D, 2000 Frederiksberg
Bygherre:                    Forening
Entreprenør:               Randers Altanen A/S
Rådgivning:                 Projektering af stålkonstruktioner og fastgørelse i murværk samt tilsynsførelse
Entrepriseform:         Totalentreprise
Omfang:                      16 altaner
Byggesum:                  Ukendt

16 Altaner til forening på ældre ejendom fra 1907

AB Clausen Rådgivende Ingeniører er specialister inden for stålprojektering, og er særligt stærke inden for dimensioneret af altaner, som vi har dimensioneret mange af efterhånden.

AB Clausen blev af Randers Altanen A/S til udarbejdelse af statisk dokumentation samt arbejdstegninger. AB Clausen har dimensioneret alle stålkonstruktioner samt fastgørelsesmetoder.

Projektet omfattede etablering af 16 al¬taner, hvor der var én type altaner med 3 forskellige fastgørelsesmetoder med trækbånd i murværk med simple understøtninger, indspændinger i murværk med trækbånd samt indspænding i etageadskillelse (øverste etage). Ejendommen er en ældre ejendom fra 1907, og er 5 etager høj ekskl. Kælder.

Altaner blev udført henholdsvis indspændte i murværket og med trækbånd med så vidt muligt skjulte konstruktioner. For at udnytte stålet optimalt materialerne optimalt, så der sikres bedst mulig økonomi er konstruktionerne dimensioneret i FEM-Design programmet StruSoft, hvor alle konstruktionerne 3D-modellereres.

Jf. krav fra Frederiksberg Kommune er projektet attesteret af anerkendt statiker som følge af CC3 kategori.

Hent reference som pdf her.

Tilbage til referencer

Tilbage til forside