AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Østerskov Krat

Østerskov Krat

Projekt:                        Østerskov Krat
Årstal:                          2016
Adresse:                      Østerskov Krat 16, 2950 Vedbæk
Bygherre:                    Privat
Arkitekt:                       Front Arkitekter ApS
Rådgivning:                 Projektering af bærende konstruktioner samt energirådgivning
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                  Ukendt

Projektering af underjordisk tilbygning

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering samt energirådgivning ved samarbejdsparter. Til projektet udføres der renovering af eksisterende bygning, etablering af terrasse samt tilbygning, som etableres under jorden med udgang til terræn på den ende side. I tilbygning udføres depot- og toiletfaciliteter samt garage i enden.

Selve tilbygning blev udført i leca-konstruktioner grundet økonomi og materialelevering. Støttemurerne til at stabilisere jordtryk udføres i beton samt stålkonstruktioner, hvortil der etableres gabionsmure til det arkitektoniske udtryk. Da jorden på adressen var dårlig at bygge på, blev der projekteret dyb pælefundering til sikring af bygnings konstruktioner.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside