AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

OEM Klitsø

OEM Klitsø

Projekt:                                         OEM Klitsø
Årstal:                                           2015
Adresse:                                       Engholm Parkvej 4, 3450 Allerød
Bygherre:                                     OEM Klitsø
Arkitekt/Bygherrerådgiver:     Arkitektfirmaet MW
Rådgivning:                                 Forundersøgelser/ Statiske beregninger
Areal:                                            1339 m2
Byggesum:                                   Skønnet 21,3 mio.

Forundersøgelse og statiske beregninger til tilbygning

OEM Klitsøs lokaler i Allerød er blevet for små til deres kapacitet. Som alternativ til flytning til ny adresse ville man undersøge muligheden for at tilføre flere kvadratmeter til deres eksisterende lokaler. Bygning er opført i 2000, og er bygget i betonelementer.
AB Clausen blev bestilt til at udføre forundersøgelse og statiske beregninger, så man kunne få et overblik over økonomien ved etablering af en første sal.
AB Clausen analyserede eksisterende statiske- og stabiliserende system samt materialer, og projekterede efterfølgende konstruktionsforslag med kontrol af betonkonstruktioner i og over terræn samt stålkonstruktioner med redegørelser for, hvilke konstruktioner der skulle forstærkes og omfanget af disse, så der kunne udarbejdes budget over byggesummen til bygherrens beslutningsgrundlag. Sagen pågår, da der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutning til fremadrettet proces.

Hent reference som pdf her

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside