Projektnavn

Nygade 5

adresse

Nygade 5, 1164 København K

Bygherre

Patrizia Ejendomme A/S

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

264 m2

TR / UR

Bygherrerådgiver Topdahl A/S med AB Clausen som underrådgiver på konstruktioner

Renovering og omddannelse af gammel etageejendom i København K.

Projektets karakter

Nygade 5 er en gammel etageejendom fra 1925. Ejendommen har et samlet bygningsareal på 264 m2 fordel på 4 etager plus kælder.

I eksisterende forhold er en ejendom og en erhvervsejendom. De 2 øverste etager skal omdannes fra erhverv til boligarealer.

Til renoveringen etableres nyt etagedæk over 1. sal, der etableres badeværelser og fjernes bærende vægge. Ydermere fjernes den øverste etage, hvortil ny og højere dobbeltetage opføres, således at ejendommen kommer til at have 5 etager. Den øverste etage udføres med tagterrasser imod både gård og gade.

AB Clausens rolle

Til projektet blev projekteret bygningen fuldt gennemregnet for stabilitet og statiske beregninger med dertilhørende konstruktionstegninger, hvortil der blev projekteret midlertidige og fremtidige forstærkninger af konstruktioner til fjernelse af bærende vægge samt etageadskillelserne ved støbning af de nye badeværelser.

Tagkonstruktioner og tagterrasser blev projekteret ved 3D-modellering i StruSoft til optimal udnyttelse af materiale til forbedring af projektets økonomi.

Grundet ejendoms opbygning blev der projekteret i både træ, stål og beton, så der blev skabt optimale løsninger i forhold til de eksisterende materialer, så entreprenørens arbejde udføres lettest muligt.

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK