AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Nørrebrogade 239-243

Nørrebrogade 239-243

Projekt:                        Nørrebrogade 239-243
Årstal:                          2014
Adresse:                      Nørrebrogade 239-243, 2200 København N
Bygherre:                    A/B Nørrebrogade 239-243
Totalrådgiver:            Ark-Unica
Rådgivning:                Konstruktionsrådgivning ved tagrenovering og tilsynsføring
Entrepriseform:         Hovedentreprise

Renovering af tag og facader

Denne ejendom er en gammel 6 etagers bindingsværksejendom opført i 1880.
Andelsforeningens tagkonstruktion skulle udskiftes, og i den forbindelse blev det aktuelt at lave yderligere renoveringer af denne, da foreningen ønskede etablering af tagterrasse på hele taget samt en indskudt tagterrasse til én boligenhed med direkte adgang med nyt trappehus.

AB Clausen projekteret til nærværende projekt spærsforstærkninger som følge af merbelastningen til den fremtidige belægning og tagterrasse. Den indskudte tagterrasse skulle være lige knap 7 meter bred, hvilket medførte omfattende spærforstærkninger, limtræsudveklinger og forankringer af disse konstruktioner. Til optimering af materialer og for at lave den mest overskuelige dokumentation blev disse beregninger udført i FEM-Design programmet StruSoft.

AB Clausen leverer beregninger ofte beregninger således, da dette giver den mest optimale projektøkonomi, da dette ofte vil medføre materialebesparelser.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside