AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Nexø Skole

Nexø Skole

Projekt:                     Nexø Skole
Årstal:                       2013
Bygherre:                 Bornholms Regionskommune
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Renovering og etablering af solceller
Byggesum:              Ukendt

Energirenovering af Nexø Skole på Bornholm

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har et godt samarbejde med Bornholm Kommune, hvor vi over flere omgange har bistået med vores konstruktionsydelser ved renovering af kommunens ejendomme.

I forbindelse med energirenovering af Nexø Skole skulle der etableres solceller på skolen. Dette er blevet gjort på forskellige afdelinger over to omgange.
Disse tiltag medførte merbelastning på de bærende konstruktioner i ejendommen, hvortil AB Clausen blev rekvireret til at kontrollere disse konstruktioners bæreevne i forhold til denne merbelastning.
I etape 1 blev der eftervist bæreevne af eksisterende limtræsbjælker og betonsøjler til at sikre, at solceller ikke overbelastede konstruktionerne. Hertil blev der udarbejdet den nødvendige statiske dokumentation og dertilhørende konstruktionstegninger til udførselsfasen.
Til etape 2 blev der eftervist bæreevne af eksisterende gitterspær med 15 meter spænd samt overliggere og murstensvægge. AB Clausen forstærkede gitterspærenes samlinger og tænger, som blev overlastede som følge af merbelastningen. Også hertil blev der udarbejdet den nødvendige statisk dokumentation og dertilhørende konstruktionstegninger til udførselsfasen.

AB Clausen har udover nærværende projekt bistået Bornholm Kommune med konstruktionsrådgivning til renovering af Østre Skole, Rønne Bibliotek samt Kildebakkeskolen.

Udtalelse fra Bornholms Regionskommune

”Bornholms Regionskommune har ved flere lejligheder brugt AB Clausen til statiske beregninger. Bla. i forbindelse med kommunens solcelleprojekter har vi haft brug for et ingeniørfirma, som hurtigt kunne foretage nødvendige beregninger for at dokumentere, at de udvalgte tage kunne bære solcellepanelerne. AB Clausen har været en god samarbejds-partner, som meget præcist har kunnet fortælle hvilke oplysninger de havde brug for, for at kunne foretage beregningerne. Da vi selv har indsamlet oplysningerne og sendt dem til AB Clausen, har vi selv være en aktiv del af processen, og har dermed været medvirkende til at holde omkostningerne nede. Oplyste overslag og tidsfrister er altid blevet overholdt, og vores erfaringer med AB Clausen har kun været positive.”

Flemming Bech
Energimedarbejderv

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside