AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Moseskrænten

Moseskrænten

Projekt:                        Moseskrænten
Årstal:                          2015
Adresse:                      Moseskrænten 16, 2860 Søborg
Bygherre:                    Privat
Arkitekt:                      Plass Arkitekter ApS
Rådgivning:                Projektering af bærende konstruktioner samt varmetabsberegning
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Projektering af underjordisk tilbygning

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering samt beregning af varmetab til etablering af tilbygning i 2 etager + renovering af eksisterende arealer. Tilbygningen etableres på en skråning i 2 niveauer, hvor der på øverste plan er både indvendige arealer + terrasse. Tilbygning udføres med en flot arkitektonisk overdækning af dæk.

Projektet blev projekteret i flere forskellige materialer med bærende træ-, stål-, beton- og letbetonkonstruktioner , så de arkitektoniske ønsker kunne opfyldes. Som følge af skråning og udfordringer i jorden blev der ydermere projekteret både punktfundamenter samt understøbning af eksisterende fundament, så bygningen sikres imod fremtidige sætningsskader.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside