Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Mørdruphave

Nyopførsel af 32 lejligheder fordelt på tre punkthuse i tre etager på knap 4000 m2

ProjektMørdruphave
AdresseMørdruphave 15-19, 3060 Espergærde
BygherreInitus Ejendomme
Byggesum70.000.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformTotalentreprise
År2018
Areal3978 m2

Projektets karakter

Nyopførsel af karakterfuldt boligbyggeri med en gennemgående høj standard, som både fastholder og forstærker byggegrunden og områdets kvaliteter. Byggeriet består af 32 lejligheder fordelt på tre punkthuse, som placeres, så grunden åbnes i et sammenhængende, parklignende rum. De to af husene bliver i tre etager, det sidste hus tættest på naboerne i retningen mod stationen, opføres i to etager.

De eksisterende stisystemer bibeholdes og suppleres med flere stier og ny beplantning, mens flest mulige af de eksisterende træer beholdes i den nye, grønne boligbebyggelse. Dertil kommer 3 nyindrettede lejligheder i et eksisterende nabobyggeri, Radisen.

Punkthusene rumme to 3-værelseslejligheder og to 4-værelseslejligheder på hver etage. 4-værelseslejlighederne får altaner på to sider, mens 3-værelseslejlighederne får altaner mod sydvest.

Billedmateriale fra H+ Arkitekter

AB Clausens rolle

Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri med yderligere stål- og kompositkonstruktioner. AB Clausens rolle i projektet var at projektere bærende konstruktioner samt udarbejde dele af udbudsmaterialerne. Alt tegningsmateriale er 3D-projektet i Revit, og konstruktions-projekteringen foregik ligeledes ved 3D-modellering.

Byggearbejdet udføres som totalentreprise af Einar Kornerup A/S. H+ Arkitekter står for arkitekturen mens AB Clausen løfter ansvaret for bærende konstruktioner.

Reference

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, Jesper Neerup, tlf.: +45 4326 5544, mail: JN@einarkornerup.dk

Moerdruphave

Vil du blive klogere på AB Clausens rolle i projektet?

Download referencen