Mørdruphave

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Mørdruphave

adresse

Mørdruphave 15-19, 3060 Espergærde

Bygherre

Initus Ejendomme

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

3.978 m2

TR / UR

Nyopførsel af 32 lejligheder fordelt på tre punkthuse i tre etager på 4.000 m2

Projektets karakter

Nyopførsel af karakterfuldt boligbyggeri med en gennemgående høj standard, som både fastholder og forstærker byggegrunden og områdets kvaliteter. Byggeriet består af 32 lejligheder fordelt på tre punkthuse, som placeres, så grunden åbnes i et sammenhængende, parklignende rum. De to af husene bliver i tre etager, det sidste hus tættest på naboerne i retningen mod stationen, opføres i to etager.

De eksisterende stisystemer bibeholdes og suppleres med flere stier og ny beplantning, mens flest mulige af de eksisterende træer beholdes i den nye, grønne boligbebyggelse. Dertil kommer 3 nyindrettede lejligheder i et eksisterende nabobyggeri, Radisen.

Punkthusene rumme to 3-værelseslejligheder og to 4-værelseslejligheder på hver etage. 4-værelseslejlighederne får altaner på to sider, mens 3-værelseslejlighederne får altaner mod sydvest.

AB Clausens rolle

Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri med yderligere stål- og kompositkonstruktioner. AB Clausens rolle i projektet var at projektere bærende konstruktioner samt udarbejde dele af udbudsmaterialerne. Alt tegningsmateriale er 3D-projektet i Revit, og konstruktions-projekteringen foregik ligeledes ved 3D-modellering.

Byggearbejdet udføres som totalentreprise af Einar Kornerup A/S. H+ Arkitekter står for arkitekturen mens AB Clausen løfter ansvaret for bærende konstruktioner.

Reference

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, Jesper Neerup, tlf.: +45 4326 5544, mail: JN@einarkornerup.dk