AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Metrostativer

Metrostativer

Projekt:                       Metrostativer
Årstal:                         2016
Bygherre:                   Metroselskabet I/S
Rådgivning:                Konstruktions- rådgivning
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Mock-ups til Metroselskabet

Når Metroselskabet bygger metrostationerne anvendes mock-ups/udstillingsstativer af specifikke konstruktioner som reference ved tilsynsføring af udførte konstruktioner. Når arbejdet udføres på pladserne, så kontrolleres kvaliteten af dette ved at referere til disse mock-ups med prøvestøbninger, da det udførte arbejde skal ligne dette ved samlinger, overflader m.m., så kvaliteten af det udførte arbejde sikres.

AB Clausen blev rekvireret til at projektere konstruktioner, som disse mock-ups kunne etableres på. De placeres på byggepladserne, og bliver udført hævet fra jorden, så man kan se alle delene af konstruktionen, som den ska udføres.

Stativerne udføres 3 meter høje, og udføres af stålkonstruktioner, som fungerer både bærende og stabiliserende for tonstunge betonelementer i form af broelementer og kantbjælker.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside