AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Langkildevej 5-7

Langkildevej 5-7

Status:                        Opføres 2015-2016
Projekt:                      Om- og tilbygning af boliger
Adresse:                     Langkildevej 5-7, 2650 Hvidovre
Bygherre:                  Sandvang ApS
Arkitekt:                    BayArch
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Totalentreprise
Årstal:                        2015-2016
Budget:                      Ukendt

Ombygning af eksisterende plejeboliger og tilbygning af nye enheder

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering i forbindelse med ombygning af 59 plejehjemsboliger til boliger, hvortil der på eksisterende et-plansboliger tilføres 1. sal og tilbygges ekstra enheder. Projekteringen foregår over 4 etaper. Etape 1-3 omhandlede renovering af eksisterende areal samt tilføjelse af 2853m2. Etape 4 omhandler renovering af knap 900m2 i eksisterende areal.
Projekteringen indeholder et bredt spektrum af konstruktioner. Der er blevet projekteret alle relevante konstruktioner i form af stabilitetsberegninger, projektering af bærende konstruktioner i form af træ-, stål-, leca- og betonkonstruktioner (elementer og støbning af fundamenter) (i og over jorden) samt energiberegninger ved optimering af energiforbruget.
Projektering er foregået i tæt samarbejde med BayArch og entreprenør.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside