AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Langkildevej 5-7

Langkildevej 5-7

Projekt:                        Langkildevej 5-7
Årstal:                          2016
Adresse:                      Langkildevej 5-7, 2650 Hvidovre
Bygherre:                    Sandvang ApS
Arkitekt:                      BayArch
Rådgivning:                Projektering af bærende konstruktioner samt varmetabs- og energiberegninger
Entrepriseform:        Totalentreprise
Areal:                          Eks.: 3.939m2, Frem.: 6.792m2
Honorar:                    Kr. 0,2 mio.

Ombygning af eksisterende plejeboliger og tilbygning af nye
enheder

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering i forbindelse ombygning af plejehjemsboliger til boliger, hvortil der på eksisterende et-plansboliger tilføres 1. sal og tilbygges ekstra enheder.  Projektet er relevant som reference, da projekteringen omhandler ombygning og tilbygning af boligerareal fra plejeboliger til boliger. Projekteringen foregår over 4 etaper, hvor 3 af disse ved ansøgningsfrist er projekteret. Etape 1-3 omhandlede renovering af eksisterende areal samt tilføjelse af 2853m2. Etape 4 omhandler renovering af knap 900m2 i eksisterende areal.

Projekteringen indeholder bredt spektrum af konstruktioner, som vil være relevante for projektering af Plejehjem i Hornbæk. Der er blevet projekteret alle relevante konstruktioner i form af stabilitetsberegninger, projektering af bærende konstruktioner i form af træ-, stål-, leca- og betonkonstruktioner (elementer og støbning af fundamenter) (i og over jorden) samt energiberegninger ved optimering af energiforbruget.

Projektering er foregået i tæt samarbejde med BayArch og entreprenør, så de optimale konstruktioner i forhold til økonomi i form af materiale og byggemetoder.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside